Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 109 z 228Poznámky redaktora
3 Inštalačné škatule vývodky Škatuľová rozvodka 6455-3x Škatuľová rozvodka 6455-3x (IP54) doplnením produk- tovej rady „ACIDUR“. Škatuľa určená pre elektroinštalácie 400V. Tesniace vývodky metrickým závitom Naša ponuka metrických vývodiek: TV-M12, TV-M16, TV- M20, TV-M25, TV-M32, TV-M40, TV-M50, TV-M63 nasle- dovné parametre výhody: ° konštrukcia vývodky pružnými lamelami implementu je antivibračný systém, ktorý zárukou vysokej spoľahlivosti utesnenia zaistenia kábla proti samovoľnému uvoľ- neniu náročných pod- mienkach použitia; ° stupeň krytia IP66 bez tes- niacej podložky TP-Mx na hladkom rovnom po- vrchu; ° použitie bezhalogénového plastu pri tesnení; ° teplotný rozsah použitia je –20°C +80°C. Odbočovacie škatule 6410-x0 (IP 54) Škatule nadväzujú európske trendy realizácii elektric- kých rozvodov: ucelený rad „mäkkých“ odbočovacích škatúľ v troch veľkostiach funkciou nadpájania zostáv podľa vašich potrieb. Škatuľa dva nálisky upevnenie prístrojov (zásuvky, vy- pínače). Slúži na montáž elektroinštalačných prístrojov. určené pou- žitie pre pevné uloženie káblov káblovom kanále alebo žľabe, pre káble zavesené strope pre káble pevne ulo- žené pod omietkou. určené prostredia s teplotným rozsahom –25°C +40°C. Pri napojení pomocou jednej spojky, získame osovú vzdialenosť 81mm, ktorá vhodná montáž pod sólo spí- nače zásuvky typu TANGO. Rozdielne osové vzdialenosti je možné dosiahnuť pomocou spojky PR-10, ktorá mení osovú vzdialenosť 10mm. K4 dolný kubín . Káblová spojka SP35 slúži spojenie jednožilového kábla. Napojením škatúľ pomocou 2 spojok získame osovú vzdialenosť 91mm, ktorá umožňuje nezávislú montáž drevených zásuviek spínačov série LXD, LXDA nášho výrobného sortimentu. Hlavnými benefitmi sú: ° zaklapávacie viečko znižujúce čas otvorenia škatule o 90%; ° prevedenie skrutkovými svorkami alebo bez nich (prázdna škatula) vhodné použitie bezskrutkových svoriek BS; ° prípade, nepotrebujete dosiahnuť stupeň krytia IP67 vám rozvodka plnej miere nahradí obľúbený model 6455-1x/P.105 K4 v1. Napojené škatule bez spojok osovou vzdialenosťou 71mm odporúčame montovať pod štandardné viac- rámiky. Vyznačujú nasledovnými výhodami: ° zaklapávacie viečka vývodné membrány zabezpečujú stupeň krytia IP54; ° klenba veka zabezpečuje veľký vnútorný priestor pre vaše káblové rozvody; ° nadstavovacie elementy umožňujú jednoduché nadpá- janie zostáv škatúľ; ° veľké množstvo membránových vývodových otvorov po celom obvode; ° otvory pre odvod zrazenej vody potrebné odrezať zo spodnej strany. Káblové spojky SP2,5; SP6 SP35 Káblové spojky SP2,5 SP6 slúžia spojenie viacžilo- vých káblov pevnej elektrickej inštalácii. Nie vhodné na inštaláciu zeme. Príslušenstvo pre elektroinštalácie ° zatĺkacie hmoždinky viazacou páskou USMPK, ktoré odstraňujú nutnosť použitia kovových skrutiek do hmoždinek; ° káblové príchytky UP; ° kotviace podložky VCU. Prístrojová škatuľa pod omietku 6400-5x Kruhová prístrojová škatuľa vyrobená polypropylénu. Osová vzdialenosť napojených škatúľ bez spojky 71mm. Svorky káblovej spojky navrhnu- té pripojenie tuhých vodičov. plaste predlisovaných otvorov pre elektroin- štalačné rúrky Ø18. dne škatule nachádzajú dva otvory Ø19 jeden otvor pre plochý vodič. Škatuľa napájateľ- ná horizontálne vertikálne. použiteľné na spojenie káblov prípade poruchy kábla (prerušenie žily), potreby predĺženia kábla pod