MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 9 z 20Poznámky redaktora
Výsledná složitost nutných kabelů není pouze vizuálně matoucí. SmartWire tedy jednoduše zapojí čímž odpadá náročné drá­ tování pomocí vodičů. Aby tato spouštěčová kombinace stala kompatibilní SmartWire, postačí jednoduše připnout stykač doplňkový modul SmartWire. Výkonové stykače DIL Ať jedná pomocné šrouby lodích, drtiče pro recyklaci materiálu výrobu dřevotřískových desek, těžební stro­ je, zařízení úpraven vody nebo výrobu cementu, stykače DILM mohou všude spolehlivě bezpečně spínat motory až 1600 třídě AC-3. SmartWire může použít spouštěčovými kombinacemi řady xStart firmy Moeller. Stykače DILM DILH lze využít různých aplikacích nutností izolačního oddělení obvodů kategorií užití AC-1, například jako přístroje pro připojení generátorů větrných elektráren síti, pro výkonové elektrické vývody ohřevu při zpracování plastů pro indukční sváření ocelářském hliníkárenském průmyslu. Připojení spouštěčových kombinací řídi- v-----------------------------------------------------------------------------------------------s cím systémům pomocí SmartWire úžas­ ně jednoduché zřetelné řešení. Dvě standardní komponenty, motorový stykač motorový spouštěč, jsou obě připojeny pomocí beznástro- jové propojovací sady bez jakýchkoli kabelů. Propojte, nedrátujte! Šetřete čas, šetříte peníze! V současném světě elektroinstalací se motorové spouštěče obvykle připojují standardním způsobem: pro každé jed­ notlivé propojení používá zvláštní kabel. Díky Moeller.cz Vím vše jako první. Letmý pohled do rozváděče řídicím systémem ukáže, jaké množství kabelů použito jak podobně jsou uspořádány. Přístroje musí být také připojeny hlavnímu napá­ jecímu zdroji, protože samotné montážní lišty svorkovnice neposkytují napájení. Zkušenosti uká­ zaly, každý jednotlivý vodič zvyšuje riziko nesprávného připojení stejně jako nárůst času nákladů nezbytných pro uvedení provozu. Tento modul obsahuje šestipólový zásuvný konektor, který nahrazuje připojení řídicího obvodu. Všechna tato propojení vyžadují rozsáhlé projektování, zapojování vodičů, označování zkoušení. easyConnect SmartWire: Propojte, nedrátujte! Aby mohly motorové spouštěče bezpečně spolehlivě vykonávat své spínací jističi funkce, musí být propojeny s motory, inteligentním řízením také vzájemně mezi sebou.www. systémem SmartWire společnosti Moeller jsou požadavky náklady toto řešení podstatně sníženy. .moeller. Všechny vstupy/výstupy a motorové spouštěče zapojují pomocí vodičů zvlášť, stejně jako PLC