MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 13 z 20Poznámky redaktora
detektory kouře všech novostavbách. Posledními novinkami jsou čtyřpolohový dvoupolohový joystick dvěma stupni sepnutí každém směru. Tyto ovládací prvky jsou obzvláště vhodné pro dvou rychlostní ovládání napří­ klad dopravníkových pásů jeřábů. 2008 vstupuje platnost nová norma ČSN 14604, která nařizuje instalovat zařízení autonomní detekce signa­ lizace tzv.Vím vše jako první. Dvojité kontakty jsou dispozici bezšrou- bovém provedení naleznou využití převážně aplikacích spí­ nacích prvků stísněných prostor, případně jako pomocné kontakty pro jističe řady NZM LZM pro připojení více samo­ statných pomocných obvodů, např. Standardní spínací kon­ takt umístěný kontaktem předstihem sepne při umístění ovládací páky koncové polohy. Pro zřetelné rozeznání funkce daného kontaktu jsou tyto barevně rozlišeny zelenou červenou barvou. Dále dispozici konektor RJ45 konektor USB designu RMQ-Titan čelním krouž­ kem titanové barvy, který vhodný pro aplikace nutným přenosem dat. Díky Moeller. Jedná technickou normu použití detektorů kouře je povinné pro definované druhy prostory staveb: • rodinné domy stavby pro rodinnou rekreaci • bytové domy • budovy sloužící převážně pro ubytování osob (hotely, penziony) ale také zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud těchto objektů již nevzniká požadavek elektrickou požární signalizaci (EZS) Moeller Vám přináší řešení Novinky RMQ-Titan V sortimentu firmy Moeller nově objevují dvojité kontaktní prvky. Detektor kouře povinně instalací 2008 1. Tyto ovládací prvky nutno použít kombinaci spínacím kontaktem předstihem, který zajištuje sepnutí první poloze. Tyto dvojité kontakty jsou dispozici trojím provedení dva spínací kontakty, dva rozpínací kontakty jeden spínací jeden rozpínací kontakt. připojení PLC, tlačítka nouzového zastavení, apod.