MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 15 z 20Poznámky redaktora
Kde najdete více informací? • Bezpečnostní funkce Xcomfortu celý článek ZDE • Aktualizovaná pomůcka pro výběr 2008-2009 Domovní elektroinstalace Xcomfort ZDE • Pozvánka školení systému dne 28. Jaromír Pávek), Téma: Novinky systému, Room Manager jeho nové V prodeji podzimu 2009 funkce zde Zásah prázdninový double Moeller Vám dobu letních prázdnin své věrnostní hře Zásah přináší dvojnásobný počet bodů nákupy výko­ nových jističů proudových chráničů. Hrajte námi Zásah ještě rychleji nyní nasbíráte body, které nás vyměníte za dárky. Nyní pro Vás výrazně snižujeme jeho cenu. Elektronika, sportovní domácí potřeby, ale třeba také výčepní zařízení vše Vás čeká ZDE. Při požadavku vzdálené signalizace stačí detektoru doplnit modul CSEZ-01/20 pro při­ pojení EZS jiným nadřazeným systémem (RF nebo Nikobus). O vzniku požáru majitel může být informován např. Moeller Vám dodá energii celý pracov­ ní den. RedBulImánie Myslíme Vás letošním parném létě! nákupu proudového chrániče PF7 Vás osvěžíme Red Bullem. Co nového Xcomfortu? O detektoru kouře CSEZ-01/19, který dle ČSN 14604 nutné insta­ lovat novostaveb pro signalizaci vznikajícího požáru, jsme Vás již informovali minulém čísle Moeller Info. Uživatelé ocení dálkový ovládač LCD displejem CHSZ-12/04 časovými funkcemi. Díky Moeller. 2008 Moeller Ústí nad Orlicí (Ing. Současné provedení termostatů již nebude dále v prodeji. Akce probíhá vybraných velkoobchodních partnerů Moeller. Klikněte ZDE. Hlásič již standardní verzi vybaven svor­ kovnicí pro paralelní propojení 40ti detektorů 2-vodičovým kabelem, což zajistí akustickou signalizaci všech hlásičů při vzniku požáru jednom střežených prostor. . Novinky najdeme rovněž radiofrekvenčním systému Xcomfort.Vím vše jako první. Pro oblast vytá­ pění představujeme nový design pokojového termostatu CRCA-00/04 termo­ statu vlhkoměrem CRCA-00/05. SMS zprávou