MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 17 z 20Poznámky redaktora
nových rozváděčích programech může dozvědět více např. Návrh rozváděčů lze provádět pomocí programu M-Profil, jež po­ kračovatelem zažitého FG-Profilu. rámci podzimního Moeller Tour.MOELLE Vím vše jako první. M eller (§} Moallar graarální partner pardubského hokaja An Eaton Brand . Nové řady mají značně rozšířené aplikační možnosti. Díky Moeller. Nové rozváděče s Moellvinem Želvák Moellvin přináší náš trh nové rozváděče řady Profi Plus XVTL. Jed­ ná generační následovníky oblíbených systémů Profi Line SVTL. Kombinace výkonových instalačních prvků včetně sběrnicových systémů nyní velmi snadná, pro vše existují mon­ tážní sady