MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 20 z 20Poznámky redaktora
2008 Kde: Praha FEL ČVUT (Technická Praha Dejvice) Kdy: 14.cz zajišťující krytí IP65 tlačítkem nou­ zového zastavení vhodný mno­ ha instalací. Motorové spouštěče osobní strážci Vašich motorů Moeller jako jeden předních doda­ vatelů komponentů pro motorové apli­ kace Vám přináší řešení pro ochranu a spouštění motorů.cz/tour Školení EASY pro pokročilé uživatele Kdy: 10.Chcete vědět, co Moeller nového? Zajímáte novinky oblasti elektroinstalačních přístrojů? Zeptejte nás! FOR ELEKTRO veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky zabezpečovacích systémů, 1.- 27. Spolu skříňkou Technická podpora Moeller TELEFON 267 990 440 E-MAIL podpora@moeller. 10. První úroveň rozsahu % nastaveného lAn, druhá pro hodnoty > 50% lAn Signalizace provede­ na opticky pomocí LED diod pomoc­ nými kontakty (součást přístroje). 23. portfoliu Moeller najdete celou řadu přístrojů Z-MS pro nejjednodušší aplikace výko­ nové jističe NZM motorovou charak­ teristikou. 10. 11. Tento způsob ovládání pou­ žíván především cirkulárek, mícha­ ček, čerpadel pod.cz Moeller Tour technické školení pro projektanty a konstruktéry Kdy: 23. ročník rámci veletrhu FOR ARCH (stánek Moeller 12) Kdy: 23. Mo­ dul PDIM určen pro všechny aplikace s nutností hlídání reziduálního proudu, kdy nepožaduje okamžité vybavení. 2008 Kde: PVA (Praha Letňany) Představíme Vám: novinky systému inteligentní elektroinstalace Xcomfort Podrobnosti: www.xcomfort.cz,www.cz Zajímavá novinka v sortimentu proudových chráničů Pro aplikace, kde nutné monito­ rovat reziduální proudy, nicméně není nutné dokonce nežádoucí přípa­ dě problému ihned odpojit dané zaří­ zení, určen nový přístroj označením PDIM. . Jedná zařízení pro monitoro­ vání reziduálního proudu, tj. své pod­ statě proudový chránič bez funkce od­ pojení obvodu. Tento motorový spouštěč dostání ši­ roké síti elektro velkoobchodů, sou­ časné době velice atraktivní cenu. Ke spínání motorů jednoduchých prů­ myslových aplikacích, případně domá­ cích instalacích, lze použít motorový spouštěč PKZM01 tlačítkovým ovlá­ dáním.moeller. Najde tedy uplatnění pro monitorování prvních poruch izolovaných sousta­ vách např. Vypínací schopnost těch­ to přístrojů dosahuje 50kA/400V. 2008 Kde: Plzeň SOUE (Vejprnická 56, Plzeň) Kdy: 20. 2008 Kde: Hradec Králové SOŠ SOU (Hradební 1029, Hradec Králové) Představíme Vám: řídicí relé EASY 800 a multifunkční displej MFD Titan Podrobnosti: www. 2008 Kde: Všechny termíny naleznete pozvánce na předchozí straně Představíme Vám: nové rozváděče Profi Plus mnoho dalšího Podrobnosti: www. Speciálním přístrojem urče­ ným spouštění ochraně motorů jsou motorové spouštěče PKZM, které jsou dispozici pro různé hodnoty spí­ nané zátěže různých provedeních.moeller. Nové přístroje umožňují nastavení reziduálního proudu rozsa­ hu dále volbu časové charakteristiky nezpožděný zpožděný G selektivní Přístroj signalizuje do­ sažení dvou úrovní reziduálního prou­ du. Bližší informace lze nalézt nové aplikační příručce Prou­ dové chrániče reziduální proudy.easy-mfd. zdravotnictví, pro hlídání stárnutí izolace atd