MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 19 z 20Poznámky redaktora
9. ^ Ideální pro rekonstrukce, první řadě pane­ lových domech dřevostavbách. Stejně tak ale lze přejít klasické instalace po­ hodlnější bezdrátové řešení postupným rozšiřo­ váním systému.2008 Liberec 8. Ušetříte čas, zrealizujete více zakázek tím vydě­ láte více peněz. Karlovy Vary 23.cz.2008 Zlín 23.10.moeller. Programo­ vání několika vypínačů aktorů zvládne každý ši­ kovný elektrikář není tomu třeba nic víc než obyčejný šroubovák.2008 České Budějovice 25.9.cz • e-mailem adrese seminare@lpelektro.lpelektro. sepne kon­ takt lustru).moeller.cz Nové typy rozváděčů ProfiPlus XVTL Představení software M-Profil pro návrh rozváděčů Proudové charakteristiky Efektivní řízení motorových vývodů Přihlášení: • telefonicky(paní Věra Doležalová) 775 933 894 • internetu www. nejtěžší přitom bývají tyto práce dřevostavbách nebo v panelových domech všude tam, kde je sekání zdí skutečným problémem.2008 M oeller (m An Eaton Brand .10..cz www. Dosah signálu vypínače aktoru je přibližně metrů, případně jeden strop dvě stěny.cz,www.2008 Olomouc 21.10. Výhody bezdrátové elektroinstalace: ^ Instalace bezdrátového vypínače nesrov­ natelně rychlejší, odpadá nutnost sekání zdí. Radiofrekvenční signál přijímají vypínačů tzv. pokud přestavbě nábytku stávající umís­ tění nevyhovuje. Aktor zachytí signál vypína­ če provede požadovaný úkon (např.cz/tour T . Více informací bezdrátové elektroinstalaci najdete na www.cz Bezdrátová elektroinstalace neomezené možnosti pro stavbu rekonstrukci Určitě Vám někdy stalo: Zákazník změnil rozmístění nábytku místnosti a vypínače rázem ocitly skříní. Vypínač zadní straně lepicí pásky, kterými upevníte jaký­ koliv povrch zeď, dřevo nebo sklo, protože vypínač nezávislý kabelových rozvodech.2008 Most 7. Signál vysílají bezdrátové vypínače, na­ pájené vlastní baterií. aktory.10. ^ Možnost snadné změny umístění vypínače, např. Samotná instalace bezdrá­ tového vypínače snadná.2008 Ostrava 22. ^ Instalace chytrého vypínače probíhá zcela bez nečistot prachu, což ocení především Vaši zákazníci. Aby aktor reagoval určitý vypínač, musí s ním být spárován naprogramován.10.10. Pro komplexní systém Xcomfort lze rozhodnout při stavbě nebo rekonstrukci domu..www. Nebo stojíte před nutností zákazníkovi stávající elektroinstalaci kompletně zrekonstruovat.2008 Hradec Králové 9. Zalíbilo zákazníkovi po­ hodlné ovládání spotřebičů? Velice jednoduše mu doplníte stávající prvky novými aktory vypínači a počet bezdrátově ovládaných spotřebičů na­ výšíte. Aktory napojíte přímo spotřebič, který chcete ovládat, nebo umístíte montáž­ ní krabice zásuvky. ^ mnoho dalších.10.2008 Praha 16.2008 Brno 14. Zapomeňte tentokrát časově náročné vrtání zdí. Nabídněte zákazníkovi řešení bez nepořádku následného uklízení. www.2008 Jihlava 15.moeller.10.2008 Plzeň 24. Xcomfort vždy přizpůsobí ja­ kýmkoliv požadavkům. Zkuste bez drátů! Bezdrátová elektroinstalace Xcomfort pracu­ je principu vysílání příjmu radiofrekvenčního signálu. Tím Xcomfort zá­ kazníkovi zpříjemní ovládání světel žaluzií třeba jen jednom pokoji. Nově si pořídil digestoř musíte stávající elektroinstalace jeden vypínač přidat.9. Lze ním ovládat jen několik spotřebičů, přičemž upotřebíte pou­ ze několik aktorů vypínačů.cz Více informací získáte adrese www.moeller.moeller.xcomfort.10. Bezdrátové ovládání můžete využít: ^ Pro spínání stmívání osvětlení ^ Pro ovládání motorových aplikací (rolet, gará­ žových vrat) ^ Pro ovládání jakýchkoliv elektrospotřebičů (vytápění, klimatizace, ale kávovaru nebo střešních oken) Bezdrátová elektroinstalace Xcomfort ši­ rokou škálu možností využití