MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 8 z 20Poznámky redaktora
/I2 P1-32/12 63 T5B--. Spřihlédnutím vysokému stup­ ni krytí IP65 pak nachází uplatnění např. Spínače nesou provozní označení II3D IP5X T90°C jejich použití přípust­ né pro výbušnou zónu prostředích nebezpečím výbuchu prachu. M llw g«nardlní partner pardubkkého holuj* M lle (m Moderní elektroinstalace .moeller.cz Vačkové spínače vypínače osvědčením ATEX V nabídce společnosti Moeller lze nalézt vačkové spínače vypí­ nače splňující pravidla směrnice ATEX 94/6 ES./I4 P3-63/I4 100 A v T5-.. Jsou určeny jak pro zařízení montáží do panelu, tak pro přístroje DIN lištu montážní desku. chemickém dřevozpra­ cujícím průmyslu, letištích obchodních centrech... Můžete do nich umístit ovládací prvky, jističe, motorové spouštěče, frek­ venční měniče, apod. K dispozici jsou následující spínače splňující požadavky ATEX: Proudový rozsah Vačkové spínače Vypínače P 25 -25/12 32 T3-. . Materiál, kterého jsou tyto skříňky vyrobeny, nabízí vysokou mechanickou chemickou stabilitu.www./15 P3-100/I5 J Cl-K skříňky spolehlivá ochrana přístrojů umístěných přímo na stroji A X Cl-K skříňky nabízí jedinečnou možnost umístit přístroje přímo k výrobnímu procesu.