MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 5 z 20Poznámky redaktora
Díky Moeller. Někteří nich tak svých domovech oceňují pohodlí, které tento systém moderního bydlení svým uživatelům přináší. „HC Moeller Pardubi­ ce nyní prochází složitým obdobím, ale tým jeho vedení již několikrát prokázali svou sílu. Elektrotechnická zařízení značky Moeller významnou měrou podílejí pohodlí návštěvníků pardubické ČEZ Arény." Společnost Moeller pardubickým hokejem spolupracuje nejen jako generální sponzor, ale také jako významný dodavatel technologií. i ---------------------------------------------- ' Moeller Firemním dni Elektrocentrum trading KDY: pátek 18. 2008 KDE: RCO Olomouc TELEFON 267 990 440 E-MAIL podpora@moeller.cz . Moeller názvu Moeller Pardubice další tři roky Společnost Moeller Elektrotechnika uzavřela novou smlouvu pardubickým hokejovým klubem, který skončení sezóny 2007/2008 ponese nejméně další tři roky název Moeller Pardubice. rozehraného zápasu se první přestávce neutíká, proto jsme rozhodli spojit své jméno Pardubicemi další tři roky. „Spolupráce pardubickým hokejem jednou našich klí­ čových marketingových aktivit, jejímiž výsledky jsme opravdu spokojeni," vysvětluje Vladislav Náhlík, jednatel společnosti Moeller Elektrotechnika. Prodloužení partnerství nejméně roku 2011 vyústěním oboustranné spolupráce, během níž pardubický hokejový klub třikrát postoupil finále nejvyšší soutěže jedenkrát získal titul výjimečné sezóně 2004/2005.Vím vše jako první. Nové příznivce i přímo řadách hráčů získal systém inteligentní elektroin­ stalace Xcomfort