MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 2 z 20Poznámky redaktora
Nezaobí- ■ totiž pouze ochranou osob ob ^ čanské zástavbě, ale průmyslovými j J t f c ( DIM aplikacemi.moel- ler. » Kromě katalogu dispozici návrhový systém M-Profil, který pokračovatelem programu FG-Profil LT. Příručku lze stáhnout z webových stránek www. Jak již název napoví­ dá, pomůcka zaměřena problematiku proudových chráničů. Lze ní nalézt reflexi nově vydané normy zejména souboru ČSN 2000, přes­ něji řečeno jejich nové, zpravidla druhé, edice. I Skříň Profi Plus IP30 provedení omítku Aplikační příručka proudových chráničů P řipravili jsme pro Vás novou specializovanou aplikační příručku ná­ zvem „Proudové chrániče reziduální proudy". Nicméně materiál má daleko širší obecnější záběr. Kromě těchto záleži­ tostí zde lze nalézt obecné in­ formace funkci proudového chrániče, informace možných chybách zapojení spoustu dalšího.Nové rozváděče v novém katalogu POKRAČOVANÍ STR.cz sekci Zákaznické centrum - Katalogy stažení Proudové chrániče, případně požádat ob­ chodního zástupce partnera ver­ zi tištěnou. I Proudový chránič PF7-40-2-01-G . Stáhnout lze opět webových stránek Moeller, sekce Zákaznické centrum Software