MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 3 z 20Poznámky redaktora
Spotřebu elektrické energie lze sledovat na displeji Room Manageru jako hodnotu nebo grafické podobě. Kromě zobrazení času datumu uživatel ocení možnost popisu ovládaných výstupů, což displeji při výběru z menu výrazně zpřehlední ovládání. Doposud dodávala pouze základ­ ními funkcemi pro zónovou regulaci vytápění nebo chlazení, avšak při zavedením nových firmwarů afe ty" ,En přes IrDA port Room Manageru, lze rozšířit tyto funkce bez­ pečnostní funkce energy management.cz V prodeji nové výrobky pro bezdrátovou elektroinstalaci Xcomfort Na podzim roku 2008 byl bezdrátový systém rozšířen o další typ dálkového ovládače LCD displejem CHSZ- 12/04. CRMA-00/0X zobrazovací řídi­ cí jednotka pro byty domy prošla tomto roce rovněž vý­ razným zdokonalením. základě zvýšené vlhkosti prostoru sepne např. Všechny měřící senzory spotřeby elektrické energie 3800 W) předávají naměřené hodnoty Room Manageru bezdrátově.www. Hystereze spínání nastavitelná, pro teplotu 0,2 °C, pro vlhkost 0,5 CHVZ-01/01 (230 VAC/ NC) využijete pro ovládání radiátorů nebo pod­ lahového vytápění prostřednictvím spínacího nebo stmívacího aktoru 125W, stav sepnuto signalizován vysunutým terčí­ kem. ventilátor pro odvě- trávání. Pro měření větších výkonů nebo při požadavku optického odečtu plynoměru nebo vodomě­ ru nutné použít dvojité impulsní vstupy CIZE-02/01. Tento nový Room Manager umožní uživateli získávat informace bezpečnost­ ních senzorů (kouř, zaplavení, neoprávněný pohyb, překroče­ ní teploty, výpadek energie apod. Vy­ rábějí zásuvkovém provedení CEMP-01/02 nebo provede­ ní instalační krabice CEMU-01/01. Pro oblast vytápění prodeji m ostatu CRCA-00/04 termostatu vlhkorr CRCA-00/05, který měří prostorovou teplotu rozsahu 0 až 40°C relativní vlhkost vzduchu 95%. ô Eelektroměr Et M oelle» @ E -1* Æ li _ I Jo - Elektroměr impulsním SO výstupem - Optické snímání impulsů z LED (optický senzor) RF dvojité impulsní vstupy Room Manager s „Energy" softwarem . Při použití tohoto dálko­ vého ovládače můžete pracovat časovými funkcemi bez po­ užití Room Manageru! Tento typ dálkového ovládače totiž vybaven třemi časovači pro spínání libovolných výstupů tý­ denním režimu, např. armaturu radiátoru ventil instaluje pouhým „nasu- nutím"přes redukční adaptér CMMZ-00/17 (vyšší pro armatury Danffoss) nebo CMMZ-00/18 (nižší pro Heymaier), který ob­ jednává zvlášť pro konkrétního výrobce.moeller.) být tak včas informován o hrozícím nebezpečí.cz Room Manager dokáže nově sledovat aktuální spotřebu elek­ trické energie, plynu nebo vody požadované období (den, týden, měsíc, rok) podle aktuálních hodnot předpovídat spo­ třebu budoucna. Technická podpora Moeller TELEFON 267 990 440 E-MAIL podpora@moeller. pro ovládání osvětlení, automatické vy­ tažení rolet celém domě apod