MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 4 z 20Poznámky redaktora
Zejména tzv. 15A AC-3. Moelleru po­ vedl vstup soutěže celé první půlce základní části tým drží na špičce tabulky. Jeho výhody oce­ ní především uživatelé, kteří jsou nuceni velice často připojovat ve­ dení motoru, například případě testování. době pardubický mladík drze držel krok velezkušený- mi borci Strakou Plzně slávistou Bednářem! Ale daří dalším. této velikosti je dále nabídce konektor ve­ dení motoru. Tyto pomocné kontakty jsou hod­ né zachování malé montáž­ ní hloubky případě jednodu­ chých rozváděčů. Pardubice mohou počítat také pod­ porou svých fanoušků. en Elektrocentrum Olomouc Kdy: pátek 23.Velké stykače do 2200 A Příslušenství DIL S ortiment stykačů DIL byl dopl­ něn modul bočních kontak­ tů velikosti tj. „blue line" Ko­ lář Koukal Starý doslova opanova­ la střelecké listiny většiny zápasů. 2009 Kde: RCO Olomouc . Dále dispozici kryt svorek stykačů DIL velikosti který doplnil stávající kryty pro velikost 4. Pocti­ vě vylepšují své statistiky také Tomáš Divíšek, Michal Tvrdík nebo Peter Pu- cher, který ale vinou nepříjemné­ ho zranění hry dostane novém roce. Pardubičtí fanoušci nicméně ukáza­ li svou odhodlanost bojovat tradice svého klubu. vyřazovacích bojích, které jsou každoroč­ ním vyvrcholením soutěže. Navíc jsou těchto stykačů integrovány odrušovací moduly. výkonových stykačů jsou použity vakuové kontakty pro zachování kom­ paktních rozměrů zajištění vysoké životnosti. první půlce ex­ traligy pardubická aréna mohla pyšnit nejvyšší návštěvností všech hokejo­ vých stadiónů. Muž­ stvo Moeller Pardubice první polovině sezóny vedlo skvěle. Pardubicích se tak nadále budeme setkávat motivem bílého koně, jenž městu neodmyslitel­ ně patří, který součástí loga Moel­ ler Hockey. Extraliga ledního hokeje v poločase L etošní hokejová extraliga pře­ houpla druhého poločasu. Věříme, toto ne­ dorozumění nepošramotí ani spolupráci pardubického klubu Moellerem, ani pří­ zeň fanoušků svému klubu. Poté, byl vedením klu­ bu navržen nový „maskot", jehož při­ pravované podobě neměli ani fanoušci, ale ani generální partner Moeller tušení, zvedla vlna nevole strany fanoušků a postavička „Dynamík Jistič" byla hlav­ ní role maskota odsunuta funkce vese­ lé postavičky pro děti. Věrní fanoušci starají o vynikající atmosféru při každém domá­ cím utkání.cz, sekce Produkty - Průmyslové aplikace Spínání, jištění, řízení m otorů Stykače DIL. Více informací stykačích včetně příslušenství na­ leznete oeller. let­ ním nástupu zkušeného trenéra Václa­ va Sýkory došlo ustálení výkonnos­ ti týmu pravidelnému přísunu bodů nejen domácí arény. Nezbývá než doufat, za­ stoupí jiní stejně spolehlivě, jako jistí záda brankáři Jánu Lašákovi mla­ dý Martin Růžička. díky nim mohou červenobílí hokejisté doufat, jejich ostré náboje přemění podobně jako první polovině ročníku góly, budou stejně úspěš­ ní kritickém období přelomu roku ve Také individuální výkony některých hráčů nově složených útoků stojí za zmínku. Jan Starý, který létě podepsal nový více­ letý kontrakt, dokonce atakoval čelo tabulky střelců. P ro spínaní velkých proudů doporučujeme stykače DILM170 DILM1600, které jsou určeny pro spí­ nání výkonů 900kW kategorii AC-3, případ­ ně stykače DILH1400 DILH2200 pro spínaní prou­ dů 2200A kategorii AC-1