MOELLER Tiskové zprávy 2007-08

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozvá­děčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazní­ky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice". Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříňky Global Line. Novinkou v katalogu jsoui průmyslové skříňky CI. Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičkylze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete sezná­mit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 1 z 20Poznámky redaktora
cz sekci Zákaznické centrum Katalogy stažení Domovní instalace. POKRAČOVANÍ STR. Maskotem uvedení nových systémů stal želvák Moellvin, podle jeho postavičky lze snadno identifikovat nový katalog.■■■if t»-1 /✓ Nové rozváděče v novém katalogu V druhé polovině měsíce listopadu uvedla trh firma Moeller očekávané rozvá­ děčové systémy Profi Plus XVTL. rozváděči Profi Plus XVTL můžete sezná­ mit specializovaných centrech vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moell- vin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale velké zásoby komponentů pro nové skříně. Novinkou katalogu jsou i průmyslové skříňky CI. Katalog možno stáhnout webových stránek www. Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog všechny ostatní skříně rozvodnice sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky skříňky Global Line. » F:T*iPoweringBusiness Worldwide M eller Ím An Eaton Brand . souvislosti touto událostí byl pro zákazní­ ky uvolněn nový katalog „Rozváděčové skříně rozvodnice".moeller