ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 2 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
instalací PHOENIX • 10. • Sledujte MIKROzprávy! Informace dřív, než vyjdou .2010 Hotel Harmony Club, 28. V předmětu tématu uveďte otáz­ ku. Jaké jsou nové funkce Elektri­ ka. Na otázku musí dát odpovědět konkrétně. • ZAJÍMAVOST: Nový vynález IBM podstatně zvýší účinnost fólií ZAJÍMAVOST: Nový vynález IBM podstatně zvýší účinnost fólií.1 měřič izolačního odporu • LUXMETR PU150 • Elektromateriál odvozu • Eps esser Stav katalogové služby • LAPP: Přehled produktů pro fotovoltaickou techniku • SCHRACK: Úsporné UPS-ky • PHOENIX CONTACT: KATALOGY 2009 • WAPRO: Největší zájem byl krabicové svorky • BEČOV: Představil ELOSYSu 2009 bezšroubové řadovky • DDA: Katalog kabelů vodičů 2010 Akce tento týden • 8.000ks Cílená distribuce odborné veřejnosti Sazba atisk: Studio Deny, Palackéhotřída 77, Brno, www.2010 Brno, Šumavská 524/31, přednáškový sál AGRIE BRNO Revize elektrických zařízení hromosvodů v objektech B • 9. Duplicitní témata nejsou povo­ lena.03.. otázky býtjasné, nač se ptáte, aniž byste museli kliknout... • Témata Pokud chcete hledat tématicky, využijte TÉMAT. • DEXON: Jak ozvučit přepážky okénka 2.03. Nezadávejte otázky typu: „co myslíte, jak vám líbí, jaké máte zkušenosti . zařízení hromosvodů objektech B • 9. Naléztjednu z mnoha informací není tak jedno­ duché jako dobách začátků.. Pod články diskusemi naleznete odkazy související zdroje.03.cz ob­ jevily nové MIKROzprávy. • Automatické spínače 4.cz/100410 M l i .TV? Umíme vlastní produkci téma­ ticky provázanou ostatním obsa­ hem (diskuse, články, slovník, MI­ KROzprávy . cca 1960? • Provedení hromosvodu dle ČSN 62305, je kriminál? • Aký správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ? • Jak probíhají zkoušky ITI? • Jak zapojit plotýnku vařiči vodiči, když tam jsou jen dva? • Musím evidovat klávesnici PC? • Víte skutečnosti prodloužení normy EN 954-1/1996? • mám dělat, když nezdá vyúčtování spotřeby ČEZ? • Jak pomocí PU184delta změřit unik. Nejčastěji používáme elektromagnetický stykač s pevným kontaktem. Celý článek naleznete na http://elektrika. Doposud portále chyběly krátké okamžité zprávičky. Otázku, která podmět slo­ veso. října 170, hotel Harmony OSTRAVA Školení „Kvalita a bezpečnost provozu el. Elektronické adre­ sy jsou bezpečně ukryty před třetí stranou.2010 Košice, Timonova 27, hotel Teledom KOŠICE Novinky Phoenix Contact pro úspornější elektroinstalace • 10..strana souvislosti hledejte www.03.. tomto díle podíváme spíše jednodušší případ, ozvučení přepážek „obsluha zákazník“. Diskutuje pouze problema­ tice elektroinstalací nízkého napětí a tomu blíže společných okruhů.cz má svá přísná pravidla.2010 Brno, Šumavská 524/31, přednáškový sál AGRIE BRNO Revize elektrických zařízení hromosvodů v objektech B • 10.03. Jeho zasílání zrušení jednoduše ovládáte sami.G. • BAEL: Vyšel časopis Elektrotechnika v praxi 1-2/10 5.03.cz ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika Jak orientovat hledat portále Elektrika.03. Dnes tento portál druhým největším úložištěm know-how po UNMZ (ČSN online). Německá fotovoltaická společnost IBC SOLAR vybaví pražskou zoo fotovoltaickým Reklama textem • Časopis A-Z Elektro zve AMPER 2010 .. Silová část zajišťuje napájení pro elektroniku snímače a obsahuje výstupní spínací prvek.03.TV? Streamová videa kódujeme na vlastním hardwaru (nikoliv veřej- ný Youtube). Můžete pohybovat mezi videospoty podle tématu, data, firmy. Pokud odkaz změní, celá diskuse ztrácí prvotní informaci.. V pravé části portálu objevují nadpisy hlavičky článků, které jsou kontextu právě čteným textem.I u vrtačky tř. Doporučujeme vhodně vybírat více termínů, které hledaný text lépe vystihují.1kW • Siemens SMC30 modul • Cejch. A jak vypadají novinky zasílané e-mailem? Zde názorná ukázka: Nové funkce tvář multimediální Elektrika.03. Externí odkazy nedají udr­ žovat nefunkční pak robot au­ tomaticky maže.2010 Brno, Střední 61, hotel Avanti BRNO Školení „Kvalita bezpečnost provozu el. IBC SOLAR: Zoo Praha bude vyrábět vlastní solární energii. • KATHREIN IPTV compact KATHREIN IPTV compact Modulární centrální IPTV jednotka pro instalaci rozlehlých objektech, nemocnicích sídlištích Jednoduchá efektivní možnost pro přenos • IBC SOLAR: Zoo Praha bude vyrábět vlastní solární energii. Jde např.03.2010 Společnost DRAKA Kabely zaměřena na výrobu prodej kabelů vodičů jak pro všeobecné, tak specializované použití.ELEKTRO TRADE.03.03.. Zde jsou naše doporučení, kterých držte, pokud chcete využít úspěšně toho­ to informačního zdroje! Než založíte nové téma, podívej­ te dobře, zda již nebylo řešeno.cz? Obsah portálu dvanáct roků práce nabobtnal obřích rozmě­ rů. elektroměrů • PU182. • Fulltextové (celotextové) vyhledávání první pomůckou Ovšem zadání jediného slova se vrátí tolik výsledků, budete mít dělatje projít.října 170 OSTRAVA Kvalita bezpečnost provozu elektrických instalací • 9. Pokud tedy chcete číst stručné, ale aktuální informace, sledujte MIKROzprávy! RADA: Jak ptát diskusích Chcete zeptat ostatních od­ borníků? Chcete, aby vám bylo odpovězeno rychle konkrétně? Pak dodržujte několik zásadních pravidel, která vytvořila za deset let trvání nejobsáhlejšího zdroje elektrotechnických témat na internetu. stanice pro repas. Nové diskuse • možné provést rozvodnici namísto klasických můstků svorkami Wago TopJOB? • Musí provozovatel elzařízení odstraňovat závady revizní zprávy? • Smí revizní technik psát závadu revizní zprávy? • Může být statická elektřina příčinou pravidelného přeskoku jisker? • Jaký stačí projekt hromosvodu nový rodinný dům? • niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r. Redaktoři museli navíc zvládnout práci kamerou a zvukem terénu, shromáždění materiálu následný střih. Nick, přezdívka je tomto fóru projevem zbaběl- ství, nepřátelství, nedůvěry nebo také nezpůsobilosti právním vý­ konům.v. novým hardwarem softwarem přidává­ me nové funkce, které zpříjemní čtenářům vyhledávání informací v největším dostupném archívu elektrotechnických informací. • Přepěťová ochrana 10Kč? 4. To umožní vyhledání technicky pří­ buzného problému.. určena pro upevnění instalační krabice.2010 Plzeň, Guldenerova 17, E-centrum PLZEŇ Hromosvody 2010 - předpisy pro ochranu před bleskem • 10.2010 12.2010 Další zajímavé informace oblasti elektrotechniky, energetiky, automatizace, měření a regulace můžete objevit novém čísle časopisu Elektrotechnika praxi 1-2/10.03. Největší veřejná elektrotechnic­ ká diskuse portále Elektrika.deny. V čem síla Elektrika. Takové, které svou velikostí ne­ dosahují článek přitom nejsou diskusním tématem. března 2010 v budově Mánes Masarykově nábřeží Praze se bude konat nová specializovaná výběrová . Přechod videozpravodajství nebyl snadný.org • Náklad: 10.03.03... Každý vi­ deospot lze titulkovat následně po zveřejnění. • Spolupráce dieselgenerátoru zdrojem UPS 5.03.2010 Plzeň, Nepomucká 1058/128, hotel Primavera PLZEŇ Odborné semináře OEZ 2010 • 9.2010 Na výstavách veletrzích často vídáme prezentace společnosti N.. • Výstava Světlo architektuře Výstava Světlo v architektuře. Vyhýbejte slangovým výra­ zům..) Jsme jediní, kdo nabízí nikoliv pouze uveřejnění dodaných materiálů, ale také vlast­ ní zpracování zakomponování do textového obsahu.cz 6.II? • Chystá vyhláška vyhrazených elektrických zařízeních? miniitmijuwm Zprávy připravují: E nepravidelník, tištěné zrcadlo portálu Elektrika.cz Dostáváte přehledný newsletter? Jako každý portál tento má svůj kanál RSS (http://elektrika.03. Jádra stejnosměrných stykačových magnetů jsou plného materiálu a mívají tvar stykačů střídavý proud nejčastěji tvar E. Využijte možnosti při­ dání přílohy. Pro nové prvky jsme inspiraci hledali velikánů jako Youtube, Facebook nebo třeba také Česká televize. Pokračujte na http://diskuse.ELEKTRO: Profi nářadí, rozvaděče, zásuvkové kombinace 1. Proto jako doplnění zpravodaj­ ství, které těchto dnech již dvanáctiletou tradici, rozšiřujeme o tuto další službu. Jedno téma =jedna otázka! Chá­ pejte, každé téma spojeno po­ mocí klíčových slov dalšími po­ dobnými tématy.2010 Praha, Masarykovo nábřeží 250, Výstavní síň Mánes PRAHA - Světlo architektuře • 9.elektrika. http://elektrika.TV K AMPERu 2010 připraven nový design multimediální čás­ ti portálu Elektrika.03.G. Výzkumníci společnosti IBM dokázali pomocí nanočástic vyrobit .2010 Novinky • LED podsvícení tlačítek fóliových klávesnicích LED podsvícení tlačítek ve fóliových klávesnicích LED diody jsou integrovány klávesnice při minimální tlouštce sestavy. Pokud nutné uvést, pak do závorky správný název. Stačí jen umět hledat . přepážky bank, pošt, čerpacích stanic, rychlých občerstvení a správních úřadů. instalací PHOENIX • 9.03. Videospoty hledáte fulltextem každý pak zařazujete na playlist, který poté najednou spustíte.03. Pře­ sto existuje několik nástrojů, které vám při vyhledávání pomohou. dobu vznikla skoro tisícovka malých videospo- tů, které dokreslují dosavadní tex­ tové fotografické zpravodajství..TV.. Podívejme jejich kabely, vyvíjené speciálně pro fotovoltaické systémy . Místo formálních klišé raději uveďte více technic­ kých podrobností.2010 Brno, Střední 61, hotel Avanti BRNO Kvalita bezpečnost provozu elektrických instalací Vydané články poslední týden • N.03. Pro rozšíření dalších možností spolupracujeme s některými televizními studii.2010 Jaké konektory použít pro připojení zařízení a aplikací při proudové zátěži 76A? Co nabízejí konektory SPC ISPC Phoenix Contact? obsahuje systém Quickon-Power- Distribution čemu slouží? Více informací naleznete zde .03... Proto není možné mít více otázek jediném tématu.cz/ rss) také týdenní newsletter. Detekční vlastnosti jsou určeny snímací částí, která je spolu rámečkem nositelem designu..... • Elektromagnetické stykače 2. • Které možnosti technické pomoci přivítáte jako první dvě? ZDE!!! • Hlasujte pro službu ČSN online 2010 Nové inzeráty elektrobazaru • 184 Delta • ALF 10 • Frekvenční měnič OMRON V1000 3kW • Frekvenční měnič OMRON V1000 1.. Zde kumulují informace všech koutů portálu.2010 Brno, Šumavská 524/31, přednáškový sál AGRIE BRNO Revize el. . jeho obsah se můžete podívat zde .cz, ISSN 1212-9933 Vydává: Miroslav Minařík, Novolíšenská 8a, 628 Brno, telefon: (+420) 910 100 105, gsm: (+420) 773 123 105, e-mail: miroslav@minarik. Poslední MIKROzprávy nalez­ nete všech stránkách portálu... • Související články, diskuse, slovníky Jednou nejvíce používaných služeb jsou související články, diskuse slovníková vysvětlení.2010 Proč vznikají problémy stabilitou soustavy dieselagregát-zdroj UPS případě provozu ze sítě ne? Víte nutné brát úvahu, je-li použit dieselgenerátor pro napájení záložního zdroje případě výpadku sítě? jak vlastně s usměrňovači záložních zdrojů? Pokud vás zajímá tato problematika, tak věnujte pozornost tomuto článku. dnech 12. vlastními softwaro­ vými aplikacemi stojí opět Radim Novotný, designem stejně jako v minulosti Martin Kalda, hud­ bou nově Zdeněk Šimek (student brněnské JAMU), nakonec za animacemi Dalibor Šalanský.cz/100426 NOVINKA! Sledujte krátké MIKROzprávy Na portále Elektrika. Podívejme blíže novou službu, která nedávné době objevila na internetu . zajišteno rovnoměrné . • Rubriky Každý článek zařazen jed­ né nebo více rubrik, které shromaž­ ďují data určité oblasti zájmu. Tento tuzemský výrobce distributor profi nářadí, rozvaděčů, zásuvek dalšího elektromateriálu, je také výhradním dodavatelem pro AČR. Ozvučení lze navrhnout dvěma způsoby . Mohou být doplněny fotogra­ fie, videospoty jiné přiložené do­ kumenty. takovém množství technických informací pouze znepřehledňuje.cz/tema-tydne Celý článek odkazy naleznete na http://elektrika. Buďte struční konkrétní! Odpusťte oslovení, pozdravy a děkovaní... Na videozpravodajství pracuje Pavlí­ na Červená, Roman Barda Miro­ slav Minařík.2010 Je realita nebo výmysl? Kdo nechtěl nakupovat ceny, které zde nebyly ani za minulého režimu. Nezakládejte témata jiná! Slušný diskutující uvádí své jméno příjmení. hlavní stránce lze rychle orientovat dle nových, nej- sledovanějších aktuálně sledova­ ných titulů. • DRAKA: Speciální kabely sortimentu společnosti 3.. Každý týden obdržíte pře­ hled toho, děje stručně sami se rozhodnete, kam kliknete.cz .2010 Čím dán tvar snímací charakteristiky snímačů? Co představíte pod pojmy kuželová rovinná charakteristika? Podobně jako stmívače, jsou také automatické spínače řešeny modulově.TV.“ Neuvádějte odkazy externí zdroje (jiné stránky).elektrika. • PHOENIX: Konektory Phoenix Contact pro rychlou montáž 1. Proč? K čemu? Pro koho? Jaká de­ finice MIKROzprávy? Jedná se o podobenství blogu šéfredaktora, ovšem podstatně větším multi­ mediálním rozšířením. Naleznete související videa, články, diskuse.2010 Plošné ozvučování skýtá celou řadu míst, která zvuk potřebují. Před dvěma roky (na desátých narozeninách) byl oficiálně spuš­ těn nový multimediální projekt Elektrika. v2 Vámi objednaný týdenní elektrotechnický přehled portálu Elektrika.2010 Jaká definice stykače? přesně je? Stykač spíná bez tření jeho vypínací dráha krátká..2010 Ostrava, 28.