ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 15 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.. Tehdy bylo pravdě­ podobně jedno jeho nejrozum­ nějších rozhodnutí. Všech­ ny své přednášky připravuje právě zde, stejně tak jako jeho články a knihy. Na jedné straně mnoho odbor­ níků světě zkoumá, jak zabránit nežádoucímu přepětí straně druhé jsou někteří, kterým to úplně jedno. Místní stánkaři li­ bovolně připojovali své pomocné spotřebiče. Mladý dozapojo- val, měl doby jsi druhý elektrikář tomto bytě.. Žádný televizor, žádná trouba, ani rá­ dio. jinak než stolu? Hlásil jsi to? Pokusil jsem se o vtip.. nakonec jsem dostal na Stavební úřad..elektrika. Šlo návštěvu, kdy jsme chtě- Ach razítka... tom, Pra­ ze jich potřeba víc, nemusíme pochybovat. Sbíral všechno. Uprostřed dvora stál kůň, kolem něj honily slepice. Tak byl označován Bedřich, který pracoval údržbě místního JZD. tím, čím dokázal rozloučit, odevzdal sběrny. .. Celý článek naleznete na http://elektrika. V pojistné smlouvě pro pojiš­ tění proti blesku, přepětí požáru podmínka revidovaný hromosvod.electrotimes.. šaškec? Po­ myslel jsem konečně stiskl tla­ čítko zvonku. Když jsme zkonzultovali všech­ ny životně důležité drby, zvěda­ vost nedala, abych nezeptal na „něco“ elektrického. jeho pohledu jsou nor­ my zlým zbytečným nařízením. prvního elektroměru jsem ocenil snahu odkrytí živé části na dosah prakticky komukoliv . Začal Jirka popisovat rekonstrukci elektroinstalace, která proběhla krátce jeho nastěhování. To, neměla pod kontrolou všechno, patrné níže uvedených obrázků. Jediné, tomto ob­ jektu „úlet“, právě tato anténa. *- -■■ i , jj ( 1 WiSř Tř.... Toto prostředí je přesnou negací toho, čím pro­ fesně zabývá.... Ex­ pert, kterého mnozí dobře známe a považujeme jej synonymum k elektronické komunikaci. Podle pro­ vedení zásuvek lze snadno usoudit, že tato země byla pod křídlem an­ glické královny. Krátká story setkání s jedním předních odborníků na elektronickou komunikaci. Tak proč ne? Když pojišťovně jedno . Jarku, jediný elek- trikář široko daleko jsem já.. Takový obrázek nás mnohých vzbuzuje buď zděšení nebo naopak úsměv.. mému překvape­ ní jsem tam našel spoustu dokladů s razítky, které dovolily úředníkovi vše schválit. Všechny tyto indi­ cie počátku nekorespondovaly s původní představou člověku, který přednáší súžasným nadšením stovkám lidí tom, jak svůj život elektronicky propojit vším, co se elektricky ovládat. Byl starým mláden­ cem, který svého života nepustil ani žádnou osvětu. Pokud vyhoří soused, tak prostě bude zase jen jedna z mnoha závad elektroinstalaci a život jde dál. pozemku bylo více stavení.. Argumentem byl fakt, pouze vyměnil staré hliníkové vedení za měděné. Ovšem jako místní vekslák.. O kom asi byla řeč? Celý článek naleznete na http://elektrika. Jsou vědomi ne­ bezpečí, ale rádi podstoupí. Objasním situaci.. Jak jsem řekl, byl jsem úřadech . Praze tolik lidí, tolik úřadů, sem tam nějaký prohřešek schová. Jak Jardo vidíš, nehodlám zde dlouho bydlet.. Tento dům zbast- lený zedníka elektrikáře.. také. Zapnul jsem „další oči“, abych objevil nějakou úchylku šíleného příznivce datových protokolů. Určitě jsem neplánoval nějakou revizní činnost, ale portál Elektri- ka. Nejsem elektrotechnik činný v praxi vše sjednávám od­ borníky. Všechny byly pod napětím. Kdybychom třeba žili jako oni, jsme bezpečí elektrika, ne- elektrika . teď mi pověz, jak může existovat revizní zpráva tento byt . Jsem majitelem několika objektů. Česky řečeno.. A kde vzala takto zapojená zásuvka? Po té, dostal finanční tísně, nezbylo než dům prodat. Pak čase umřel .. u druhé jsem také ocenil tře­ tího . .. Jirka zubil dveří a mlčky ukazoval měření v krytí IP00. Inu, chápejme, norma doporučení, nikoliv zákon! Při revizi hromosvodu byla obje­ vena anténa pro příjem internetové konektivity.cz/100414 Tým"Kilifornife' 2010F ■■J -íír. Jirka vstal, do­ šel oknu pohledem spuštěným z okna znovu spustil . nás čím dál méně . pomyslel jsem si, ale jsem rád, jsme zrovna toho výhryz- ka ochuzeni. Šel jsem návštěvu Jirkovi, který koupil byt druhé stra­ ně Prahy, než bydlím já. ■■ n 1 Chcete další čísla ElectroTimes přímo do vaší schránky? A zdarma? Objednávejte na veletrzích nebo na internetu www. Pojď dál .. Ne­ byl sice přímo elektrikářem, ale byl „obraze“ víc, než který jiný. Jarku, přece úředníci jsou také pracovníci, kteří mají svůj postup práce, ne? Ano, máš pravdu, ale někdy připadají jako stroje, které vidí svět pouze přes ta razítka ...cz/100431 Lidské rozmary jsou opravdu různobarevné Nedejte první pohled! Zdání často klame.. tomuto typu obydlí nemám kladný vztah od dob, jsem podobný sdílel se svou bývalkou. Protože platím docela hodně stá­ le nic neděje, mohu trošku expe­ rimentovat. Kdysi totiž zjistil, že pokud dopřeje víkendech přírodního života, víc raději vrací mezi své polovodiče.. Celý článek naleznete na http://elektrika.cz/100413 . Chalupa byla prastará dřevě­ nou podlahou velkou pecí. ona totiž žádná není. Starou normu znám novou na­ štěstí chápat nemusím,“ . Jeho syn získal také popula­ ritu. Všechny jsou pojištěné proti všemu, může v této geografické poloze opravdu stát. „Pánové jen nezmiňujte ČSN 341390 nebo . Zeptali jsme autora instalace, zda nepovažuje riziko. začal nám vysvětlovat muž produktivní­ ho věku. Zaujala mne vzdušná spoj­ ka určitě mnoho dvojzásuvek v tomto provedení. Me­ chanickou práci provádí nějaký §5, jehož dohled sedí dole stavební buňce kouří..cz/100401 Žijme dominikánsky jsme bezpečí Pokud dovolené objevíte elektroinstalaci odlišnou naší, ještě neznamená, musí být vždy nebezpečná. Přesto, dostal tatínkovu školu, raději šmelil. řeknu story razítkách.ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika souvislosti hledejte www. Celý článek naleznete na http://elektrika. Ať již této zemi jakákoliv síť ochrana před nebezpečným dotykem, takto instalovaná zásuv­ ka koupelně důvěryhod­ nosti ubytování moc nepřidá.. Vstou­ pil jsem předzahrádky spatřil ho kouřícího doutník verandě. Ovšem mnoha případech bychom tom nemuse­ li pochybovat...cz znám tak jsem také všiml neobvyklostí cizí země. Poté prozradil tajemství své du­ ševní produktivity. Kávu jsem dostal „turka“ zalitého uvařenou vodou peci. Velice výnosným řemeslem se mu stal sběr starého šrotu. A tak jsme dostali mnohým jeho řemeslným dovednostem, za které vybírám jediný obrázek. Nezvykle umístěné rozvodné skříně mají patrně výborné chla­ zení největší pravděpodobností bude zajištěna ochrana proti vzá- jemnému rušení . Krátké zastavení jeho chalupě odhali­ lo jeho tajemství čerpání energie. Elektrikářem nebude. Musím přiznat, že na svou dobu byl opravdu ma- chr. Ovšem žádná pro- jektová dokumentace nebyla tam, není zde . Bylo tomu tak při mém pobytu Dominikánské republice.. Jeho povolání bylo elektrikář. Usmál se a chvíli bloudění jsem ocitl v hlavní rozvodně stavení.' í'■ v V ;:v . Nikoliv ten, který jej zapojoval.. Pro Elektriku.cz/100402 Byznys byznys. Také podle toho vypadalo. Přinejmenším jsou podivné :-) Každá dovolená přinese něja­ kou nezvyklost.. Vždyť vlastní bastl bude používat jen on.. Divil ses, ale pokusil jsem to.cz Potřebujete svést blesk do počítačové sítě? M řešení. stručně řečeno oni mají svá razítka mají pod­ le nich OK. ČSN 52306 . tak mě napadlo, zda zde také někdo chodí pravidelně přezkušovat ně­ jaké místní vyhlášky padesát :-) A tak zda náhodou nás ne­ přeháníme technickou bezpeč­ ností.. Tedy proti blesku přepětí. Tak kdo asi ten, kdo uvařil kávu peci? Přijíždím velmi zastrčené vesnice chalupujednoho vyzna­ vače moderních komunikací. Dodavatel stavby dělá tyto rekon­ strukce typově. Dostali práci, kterou byli place­ ní. zde v domě elektrikář objeviljediný. chodbě pad­ ly nové elektroměry očí dřív, než jsem stačil orientovat čísle patra. Jak možné? Pokusil jsem se dozvědět více... Což prý mělo být pro bezpečnost dost.. Do­ konce toto zapojení chtěl obhájit. pak celý dům . tom, bych nemohl mít jímači anténu nikde ani zmínka.. Pokud vyhoří, jen jeho věc. Pokud vše pečlivě změříte, sami uznáte, byste široko daleko lepší svod nenašli. Cen­ né věci dlouhá léta křečkoval ve třech pokojích. A jsi vydržel dívat to, jak instalaci bastlí nějací karto- náři? Bylo jim jedno, jim říkám. Tuto práci však na­ posledy prováděl závěrečných zkouškách.li pokecat tak jsem dozvěděl o kouzelných výběrových řízeních domovní samosprávy, ale bylo kouzelnější, bylo propojení na další razítka...cz strana 15 Zapojení zásuvky rekonstrukce všeuměla Měli bychom mít paměti, že spotřebitel neodborník hledí pře­ devším úspoře pak bez­ pečnosti. Na konci vesnice stával rodin­ ný domek místního řemeslníka zachránce.. Jeho obývacímu pokoji dominovala místo čtecí lampy sta­ rá rezavá stojanová vrtačka. zahulákal . Ten, který plomboval elektroměr.cz Patrik Chrz Celý článek naleznete na http://elektrika. úředníci potřebují peníze