ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 1 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Čtěte straně 11 Trend sběrnicových systémů protinožců Každá země svá specifi- každý světadíl jiný........... Po­ hled spíše vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi...... Vzpomínáte Froeschl, Hage- meyer nebo Elvo? Čtěte straně...... Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovujsem si uvědomil, musíme smířit s tím, místní inženýři umí také počítat..... Není nic tak obráceně Čtěte straně 8 Povstane Drahanská vrchovina z popela? Známý cech severozápadně od Brna staví opět nohy.............. Čtěte straně 7 Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů palem opravdu obje­ vil horizont posetý větrníky......................... strana 6 Kdo zvládá hromosvody podle 62305? strana 7 HAKEL oslavil 15 let Rozhovor sjeho zakladatelem Jaroslavem Hudcem strana 10 Komu vyplatí fotovoltaika? strana 11 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaických elektráren? strana 13 Stavební úřady ajejich liknavost poškozuje elektrikáře strana 14 Návštěva redakci časopisu ELEKTRO strana 10 Řešení indukčního ohřevu strana 10 Bude nás nedostatek dostupných projektantů? strana 11 Kdy budou znalosti sběrnicových systémů nezbytností? strana 14 Bohaté mrakodrapy Dubaje kontrastu s chudými nádeníky Kdo skutečně staví bohatým šejkům mrakodrapy? Myslíte si, že jsou odborné elektromon- tážní firmy jako nás? Čtěte straně 5 Bypass Hoover Dam už brzy I Ke spojení vrcholků Hoover Dam chybí poslední metry............ tomu připočítejme obchodní Austrálii použití sběrnicových . Chybí desítky metrů....... Čtěte straně 3 Pochopili jste novou vyhlášku 73/2010? Z vnějšku vypadá, autor zapomněl vysvětlit světu svůj záměr.......... vývoj nemusíme podivovat,systémů.... Komu vyhláška dobře poslouží? .... tomto jako protilehlé Austrálii. Když nebudeme myslet své odborné přátele místě, kde bydlí­ me, staneme Robinsony............. ..... Jiné zákony, normy, zvyky článku zaměřuji protinožce řítí druhé straně .. Regi­ onální elektrotechnické bienále světová krize také poznamenala, ale návštěvníkům nevadilo.. Čtěte straně 8 Zastavení na Electric West 2010 Co viděli američtí elektrikáři na veletrhu Las Vegas............ Tržní ekonomika je neúprosná, nové společnosti vzni­ kají některé mizí hlubinách dějin mnozí ani nevšimnou změny.... auta ka. Břez­ nová účast byla katastrofální...... Slavné vodní dílo bude mít koneč­ ně obchvat......... Jsou opravdu místní tak neteční? ECDV rozsypal znovu oží­ vá.cz elektrotechnické noviny, které tvoříte vy r a ~y © 2007-2010 poučné noviny pro každého elektrotechnika číslo 2010-1 V ELECTROTIMEShodnota výtisku: 20Kč 1€/ USD $1 Co probůh perimetrický systém? strana 5 Nové funkce tvář multimediální Elektrika.......... Čtěte straně 7 Tak nám zabili Froeschl, slečno Hanzalíková Tak bych asi parafrázoval Jaro­ slava Haška....strana 5 Zrcadlo portálu Elektrika.......TV strana 2 Jaký byl brněnský Voltík 2010 Rozhovor Milanem Matějů ..... právě teď probíhá "vy­ pařování" hned několika značek.