Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 88 z 228Poznámky redaktora
menovitý prÚd (A) Dĺžka odizolovania (mm) Balenie (ks) RSB 2,5/y 2,5 2,5 24 7 46 RSB 4/y 36 Typ Prierez (mm2 ) MaX. menovitý prÚd (A) Dĺžka odizolovania (mm) Balenie (ks) RSA 2,5 0,35 0,5 2,5 40 Typ Prierez (mm2 ) MaX.v1.3 Svornice svorkovnice Typ Prierez (mm2 ) MaX. menovitý prÚd (A) Dĺžka odizolovania (mm) Balenie (ks) RSM 2,5/y 0,35 0,5 2,5 60 RSM 6/y 0,35 0,5 48 Typ RSA 2,5 RSD P6/2 P6/3 P6/5 RMN Z5 TS 15, 32 TS 35 Typ RSB 2,5/y PB RSD 88 BP2,5/2 BP2,5/3 BP2,5/5 RMN Z5 TS 15, 32 TS 35 RSB 4/y BP4/2 BP4/3 BP4/5 Typ RSM 2,5/y 2,5 - MP2,5/2 RMN 2,5 Z5 15 RSM 6/y MP6/2 MP6/3 MP6/5 RMN 10 0 1 7 0 1 0 Typ C1 H RSM 2,5 30,3 32,9 5 RSM 6,2 EN 60947-7-1 EN 60947-7-1 EN 60947-7-1 EN 60998-2-1 EN 60998-2-2 EN 60998-2-1 Menovite izolačne napatie Ui Termoplast 63,7 8 58,7 60,7 64,2 41,2 37,7 6,2 33,2 34,2 38,7 Radové svornice RADOVÁ SVORNICA RSA RADOVÉ SVORNICE BEZSKRUTKOVÉ RSB RADOVÁ SVORNICA RSM IP 20 IP 20 IP 20 630 V 800 V 690 V 800 V Farebné prevedenie Ponúkané príslušenstvo Ponúkané príslušenstvo Ponúkané príslušenstvo Farebné prevedenie = Farebné prevedenie = RSB 4/6 RSM 6/1 RSA 2,5 -M dolný kubín