Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 79 z 228Poznámky redaktora
Vstavaná dátová zásuvka spolu káblom prevlečie cez vyrezaný otvor potom pomocou dodávanej upevňovacej matice pripevní doske stola alebo police.2) Vstavaná dátová zásuvka Možnosti objednávok: telo zásuvky viečko: čierne telo zásuvky viečko: sivé telo zásuvky: čierne telo zásuvky: sivé, bez viečka Tab. Vstavaná dátová zásuvka konštruovaná pre dva zá- suvkové moduly, buď dátové 45, kat. spravidla umiestnená priamo stole, prípadne regáli, skrinke po- dobne.2 SZ DAT2/1 T-DAT/1 TEL2/1 SZ DAT1/1BV T-DAT/1 TEL1/1BV Vstavaná dátová zásuvka určená najmä pre kancelárske priestory konferenčné miestnosti, ale domácnosti na internetové pripojenie osobných počítačov notebookov pro- stredníctvom osadených zásuvkových dátových modulov RJ 45.0 Domové spínače zásuvky Telo zásuvky čierne Dátový modul RJ45 TeleFÓnny modul RJ12 SZ DAT2/1 – SZ DAT1/1 – SZ TEL2/1 2 SZ TEL1/1 1 SZ T-DAT/1 1 Telo zásuvky čierne Dátový modul RJ45 TeleFÓnny modul RJ12 SZ DAT2/1 – SZ DAT1/1 – SZ TEL2/1 2 SZ TEL1/1 1 SZ T-DAT/1 1 Telo zásuvky sivé Dátový modul RJ45 TeleFÓnny modul RJ12 SZ DAT2/10 – SZ DAT1/10 – SZ TEL2/10 2 SZ TEL1/10 1 SZ T-DAT/10 1 Telo zásuvky sivé Dátový modul RJ45 TeleFÓnny modul RJ12 SZ DAT2/10 – SZ DAT1/10 – SZ TEL2/10 2 SZ TEL1/10 1 SZ T-DAT/10 1 Ø 43 3 60 M40 Viečko Typový štítok Upevňovacia matica UM-M40 Skrutka Ø3x16 Telo zásuvky 58 0 Ø 43 3 60 M40 Viečko Typový štítok Upevňovacia matica UM-M40 Skrutka Ø3x16 Telo zásuvky Skrutka Ø3x16 Príchytka kábla Moduly zásuvky (DATA, resp. modulov pripoja prís- lušné žily kábla (káblov), kábel (káble) pripevní pomocou príchytky následne jedinou skrutkou pripevní kryt zásuv- ky. vrchnej časti zásuvky odklopné viečko, ktoré je aretované oboch koncových polohách, umožňuje ľahké pripojenie príslušných konektorov pri zvislom umiestnení zásuvky. alebo telefónne RJ 12, alebo ich kombináciu. dolný kubín .1 Tab. Dĺžka závitu umož- ňuje pohodlné uchytenie zásuvky rôzne hrúbky stolových dosiek alebo tenkostenných podložiek rozpätí do 42 mm. Vďaka lemu (priemer mm) môže byť rozsah otvoru mm. Upevní tak, príslušnej doske vyreže otvor cca Ø mm.) Ø 58 60 Ø 43 3 60 M40 Viečko Typový štítok Upevňovacia matica UM-M40 Skrutka Ø3x16 Telo zásuvky Skrutka Ø3x16 Príchytka kábla Moduly zásuvky (DATA, resp. TEL. prípade umiestnenia len jedného modulu použitá záslepka.) Ø 58 60 VSTAVANÁ DÁTOVÁ ZÁSUVKA 1/Dátová zásuvka viečkom (Tab.1) 2/Dátová zásuvka bez viečka (Tab. Variantne možné pripojenie telefónov, zákazník objedná verziu osadeným zásuvkovým telefónnym modu- lom telefónneho modulu typ T-DAT/x. TEL. Zákazník môže moduly označiť na priloženom samolepiacom štítku.75 K2 v1