Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 77 z 228Poznámky redaktora
vrchnej časti zásuvky odklopné viečko, ktoré je aretované oboch koncových polohách, umožňuje ľahké pripojenie vidlice pri zvislom umiestnení zásuvky. Telo zásuvky matice farbe sivej kombinácii viečkom vo farbe číslo 10. Zásuvku natočte požadovanej polohy a maticu spodnej strany dosky primerane dotiahnite. Následne nové viečko založiť tak, nové viečko pod uhlom 30° nasadiť zboku jednu stranu osky potom viečko úplne zakliknúť osky zatlačením opačnú stranu jeho zadnej časti. Na vybraté miesto použitím bežne dostupných kruhových pílok vyvŕtajte otvor (optimálne mm). Telo zásuvky matice farbe čiernej kombinácii viečka- mi farbách čísla 10.73 K2 v1. Vstavaná zásuvka vyhovuje normám STN IEC 60884-1 STN 4516. Vstavaná zásuvka spolu s káblom prevlečie cez vyrezaný otvor potom pomocou dodávanej upevňovacej matice pripevní doske stola alebo police. dolný kubín . VSTAVANÁ ZÁSUVKA 250 V Slúži pripojenie rôznych elektrospotrebičov menovitým napätím 250 menovitým prúdom umiestnená priamo stole, prípadne regáli, skrinke podobne.0 Domové spínače zásuvky Vstavaná zásuvka Návod výmenu viečka pre vstavanú zásuvku vstavanú dátovú zásuvku: Z východzej polohy zavretého viečka, viečko pootvoriť asi 30°, potom zadnú časť viečka podpáčiť prstom jednej strane vyklo- piť boku tak, aby vyskočilo osky. Pri inštalácii kúpeľni musia byť splnené požiadavky STN 2000-7-701. Hlavné parametre: Menovité napätie: 250 V~ Menovitý prúd: (pri slučkovaní A) Stupeň krytia: 20 Montáž materiál: Stupeň horľavosti C1, C2 Hrúbka dosky: (pri hrúbkach menších ako 13 mm, napr: plechové alebo tenkostenné plastové skrinky je nutné doobjednať dištančné podložky UM-M50). tomto prípade treba spodný predlisovaný kryt zásuvky odrezať pod- ľa použitých káblov. Vstavaná zásuvka konštruovaná tak, prípade potreby možné vzájomne slučkovať viac zásuviek káblom 3x1 mm2 . svoriek pripoja príslušné vodiče kábla, kábel pripevní pomocou príchytky následne jedinou skrutkou pripevní kryt zásuvky. V zásuvke implementovaná bezpečnostná clonka. Montáž minúty troch jednoduchých krokoch. Montážny otvor: 48) mm Materiál: všetky diely PA6 (žeravý drôt 850 °C) Protiprachové viečko. Z vrchnej strany prevlečte cez otvor najprv kábel s vidlicou, spodnej strany kábel navlečte maticu zásuvku vložte otvoru. Upevní sa tak, príslušnej doske vyreže otvor cca mm. Vďa- ka lemu (priemer mm) môže byť rozsah otvoru 43 až mm