Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 75 z 228Poznámky redaktora
00 10 DS-ND-SJ-A05 Sériový prepínač (lustrový) 10006179.00 10 DS-ND-SJ-A06 Striedavý prepínač (schodišťový) 6 10006180.00 10 DS-ND-SJ-A10 Zapínací tlačidlový ovládač 1/0 10006178.00 10 Typ Názov ObJedávacie číslo Balenie (ks) DZ-ND-KZ-2-0-TD0 Kameň dvojzásuvky pre série Variant Contact (termoset) a LXD, LXDA, (drevo) 10005630.0 Domové spínače zásuvky Typ Názov Radenie ObJedávacie číslo Balenie (ks) DS-ND-SJ-A01 Jednopólový spínač 10003912.00 10 SPÍNACIE JEDNOTKY DOMOVÝCH SPÍNAČOV KAMEŇ JEDNONÁSOBNEJ DVOJNÁSOBNEJ ZÁSUVKY DS-ND-SJ-A.00 10 DS-ND-SJ-A5A Sériový prepínač striedavý (1+6) 10006181.00 10 DZ-ND-KZ-1-7-T0 10005638.00 10 DS-ND-SJ-A06So Striedavý prepínač s orientačnou tlejivkou 6 10006459. .71 K2 v1.00 10 DZ-ND-KZ-1-7-D0 10005636.00 10 DS-ND-SJ-A5B Dvojitý prepínač striedavý (6+6) 10006184..00 10 Typ Názov ObJedávacie číslo Balenie (ks) DZ-ND-KZ-1-0-T0 Kameň zásuvky pre série Variant Contact (termoset) 10005637.00 10 DS-ND-SJ-A01So Jednopólový spínač s orientačnou tlejivkou 1 10006436.00 10 DZ-ND-KZ-2-7-TD0 10005631..00 10 DS-ND-SJ-A5Z Žaluziový tlačidlový ovládač 10010468.00 10 DS-ND-SJ-A10So Zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou 1/0 10006413... kód radenia DZ-ND-KZ-1-y-p DZ-ND-KZ-2-y-TD0 A konštrukčné vyhotovenie podľa 60669 1 p príznak T0 pre termoset (séria Variant,Contact); pre drevo (séria LXD, LXDA, FT) y farba izolantu kontaktov (dutiniek) 0 biela hnedá Spínacia jednotka tlejivkou Prístroje domových spínačov a zásuviek dolný kubín .00 10 DS-ND-SJ-A07 Krížový prepínač 10006182.00 10 DZ-ND-KZ-1-0-D0 Kameň zásuvky pre série LXD, LXDA, (drevo) 10005635