Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 41 z 228Poznámky redaktora
* Tieto typy obsahujú len zásuvky. .0 x14 Montážny nástavec 196 192 129 154 148 171 Skrutka plastu 4.ntážny nástavec 5,2 4,2 37 K1.1 v1.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek Poistka Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 250V 400V POLOVÉ POLOVÉ 16A 16A 32A F10H/250V 3P+PE 3P+N+PE ROS IP54 2 ROSP 1630 ROSP 1631 2 ROSP 3230 ROSP 3231 4 ROSP 4VZ* ROS DRŽIAKOM IP54 2 ROSP 1630 ROSP 1631 D 2 ROSP 3230 ROSP 3231 D 4 ROSP 4VZ D* ROS IP67 2 ROSPG 1630 ROSPG 1631 2 ROSPG 3230 ROSPG 3231 ROS DRŽIAKOM IP67 2 ROSPG 1630 ROSPG 1631 D 2 ROSPG 3230 ROSPG 3231 D ROSPG 1630 16 ROSPG 1630 D 16 ROSPG 1631 16 ROSPG 1631 D 16 ROSPG 3230 32 ROSPG 3230 D 32 ROSPG 3231 32 ROSPG 3231 D 32 ROSPG držiakom 67 ROSPG 1630 ROSPG 1630 D ROSPG 3231 ROSPG 3231 D ROSPG 3230 ROSPG 3230 D ROSPG 1631 ROSPG 1631 D 105-113 64,2 148 190 64,2 105-113 190 171 Skrutka plastu 4. ROSPG 67 Poznámka: Montážne nástavce skrutky sú súčasťou dodávky rozvodnice ROSPG.0 x14 Montážny nástavec Montážny nástavec 196 5,2 4,2 129 154 3p domová 4p 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROSPG (Praktik) Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie