Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 23 z 228Poznámky redaktora
5 2±0.5 24 12 53. Pri montáži drsný povrch pre zabezpečenie krytia 54.3 65. Poznámka: Použitie pre 6400-5x, IZV 16, IZV 16S, IZV 16xx, IZV 32xx.5 Ø5 38 38 Ø42.2 Priemyselné zásuvky vidlice Obrázok 1 PR 10 SPg16 ND 143-0245 ND 105-2677 ND 105-2177 Obrázok 2 Krytky prívodiek a vidlíc Typ Obrázok Rozmer (mm) A ØD1 16A 105-0757 39,5 44,5 16A 16CPG1 39,5 50,5 32A 3P, 32CPG1 58,5 63A 3P, 4P, 63CPG1 70,5 95,5 71,5 Poznámka: Pre všetky typy vstaviteľných zásuviek IEN, IERN. Uchycovacie rámčeky Tesnenie VZ Spojka SPg16 Spojka PR10 Krytka KV Poznámka: Použitie pre IVN, IVNO, IV, IVG, IPN, IPNO, IP, IPG, IR, IRRN, IRRNO, IRR, IRG, IRGR Krytky prívodiek vidlíc Typ ØD1 KV 1643 54,7 16,1 49,5 KV 1653 62,1 16,2 56,1 KV 3243 63,3 16,2 57,3 KV 3253 16,4 63,4 Viečka zásuviek 16A 16CZG1 16,5 68,5 32A 3P, 32CZG1 19,5 82,5 63A 63CZG1 22,5 111,5 99,5 IP 67 IP 67 IP 44 A ø D 1 øD A ø D 1 øD A øD ø D 1 A øD ø D 1 60 70 60 38 38 53. Pri montáži použiť skrutku plastu Ø4 mm.5 18,5 Pg16 27 30,8 13,9 18 Viečka diely dolný kubín . Poznámka: Pre vstaviteľnú zásuvku VZ16, VZ16S VZ48. Poznámka: Pre vstaviteľnú zásuvku VZ16, VZ16S, VZ48, VZG16 16C, VZG16S. Poznámka: Použitie spájanie IZVN 16, IZVN 16S, IZVN 16xx, IZVN 32xx.19 K1 v1. Pri montáži použiť skrutku plastu Ø4 mm. Poznámka: Viečka dodávané iba sivej farbe