Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 222 z 228Poznámky redaktora
Rúrky ohybné typ RKGL Slúžia izolačnej mechanickej ochrane elektrických vo- dičov pre univerzálne uloženie nad predovšetkým pod omietku dutých stien stropov mechanickou odolnos- ťou 320 Ich použitie možné stavebných hmotách triedy reakcie oheň A1–E. Príchytky rúrok UN Príchytka slúži pre upevnenie elektroinštalačných rúrok. Základom vťahovacieho lan- ka pružné plastové lanko kovovým hrotom. Vťahovacie lanko Vťahovacie lanko priemerom slúži pre vťahovanie elektrických vodičov rúrok. Rúrky elektroinštalačné typ RL Použitie: Elektroinštalačné rúrky, hladké, pre ukladanie a mechanické zabezpečenie elektrických vodičov inštalač- ných rozvodoch mechanickou odolnosťou 320N. LEGENDA SYMBOLOV POUŽITÝCH KATALÓGU dolný kubín . Ich pou- žitie možné stavebných hmotách triedy reakcie oheň A1 F. Spojky pre rúrky pevné ohybné typy: ZK, ZPS, ZCL Spojky rovné uhlové slúžia spájanie rúrok zodpo- vedajúcim priemerom. Ich použitie možné stavebných hmotách triedy reakcie oheň A1.1 Elektroinštalačné rúrky Materiál polypropylén Materiál polyvinylchlorid Materiál kov polypropylén Materiál nie samozhášavý Materiál samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec. Spojka kompenzačná slúži pre spá- janie rúrok rovnakého priemeru, súčasne pre kompenzáciu nerovnosti uloženia pre ukladanie rúrok pod rôznymi uhlami. Rúrky ohybné typ SPK Slúžia zolačnej mechanickej ochrane elektrických vo- dičov pod omietku dutých stien stropov pre montáž v betónových prefabrikátoch mechanickou odolnosťou 125N. Pomocou technológie bočných klipsní možné spájať prí- chytky teda celé inštalácie celkov. Ich použitie možné stavebných hmotách triedy reakcie oheň A1–E. Pomo- cou technológie bočných klipsní možné spájať príchytky a teda celé inštalácie celkov. Ich pou- žitie možné stavebných hmotách triedy reakcie oheň A1 F.218 K10 v1. Rúrky elektroinštalačné pevné typ RS Použitie: Elektroinštalačné rúrky, hladké, pre ukladanie a mechanické zabezpečenie elektrických vodičov inštalač- ných rozvodoch mechanickou odolnosťou 750N. Príchytky rúrok klipmi UZ Príchytky vyrobené polypropylénu, určené uchy- teniu rúrok ťažko prístupných miestach, majú špeciálne uchytenie (KLIP), ktoré zabraňuje vysunutiu rúrky. Rúrky ohybné typ RKGS Slúžia izolačnej mechanickej ochrane elektrických vo- dičov pre univerzálne uloženie nad predovšetkým pod omietku dutých stien stropov betónu mechanic- kou odolnosťou 750N