Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 216 z 228Poznámky redaktora
00 ABS HF ABS HF ABS HF ABS HF 1 1 1 ABS/polykarbonát (bezhalogénový HF) 105 217 141 105 217 141 217 105 235 217 105 235 217 105 307 217 105 307 Nástenné rozvádzače ACQUA 65 IK 08 IK 08 IK 08 ACQUA 3912 T ACQUA 3908 T ACQUA 3904 T Upevňovacie otvory 170 mm Upevňovacie otvory 157 170 mm Upevňovacie otvory 230 170 mm Rozvádzače ACQUA Prázdne rozvádzačové skrine ACQUA rozvádzače podľa STN 62208 (ďalej len ROZVÁDZAČE) pozostávajú z piatich typov škatúľ vyrobených bezhalogénového mate- riálu priehľadnými dvierkami vhodné pre interierové aj exterierové použitie.212 v1.0 Nástenné zapustené rozvádzače Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Acqua 3904 T Nástenný rozvádzač 4 32/40 priehľadná 10008530.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Acqua 3908 T Nástenný rozvádzač 8 32/40 priehľadná 10008532. ° počet modulov: 8,12, 26, 42 ° odolnosť skúške žeravým drôtom 650°C; ° škatule dodávajú nulovým mostíkom, bez kovovej zámky; Technická špecifikácia dolný kubín .00 Séria Názov Materiál Krytie Mechanická odolnosť Teplota okolia °C Montáž nehorľavý podklad triedy A Montáž horľavý podklad ACQUA Nástenné rozvádzače ABS (bezhalogénový) IP -25 bez podložky nutná tepelnoizolačná podložka Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Acqua 3912 T Nástenný rozvádzač 12 32/40 priehľadná 10008534