Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 214 z 228Poznámky redaktora
00 645/0/1.13 624.36, 657/1.24, 665/0/1.36 066702-00 Dvierka Lux D 667.12, 621/0/1.36 066702-01 Dvierka Lux B 667/0/.12, 621/1.05 priehľadná 18801875.05 066302-01 Dvierka Lux B 663.00 645/1.210 v1.57 Použitie pre typy: 620.36, 653/1.36, 653/0/1.08 066502-00 Dvierka Lux D 665./0/08 biela 18801299.38 634.08 priehľadná 18801298.18 priehľadná 18801302.00 1911-03-01 Dvierka Orava Plus 9 616.00 654/0/.26 priehľadná 18801878.18 biela 18801303.19 priehľadná 18801879.54 Typ Názov Typ rozvádzača Farba dvierok ObJednávacie číslo 066102-00 Dvierka Lux D 661.57 1906-02-01 Dvierka Orava Plus 26 628.24, 665/1.57 Skrutka Orava Plus 061904 00 Obj.00 669.26 632.24 657/0/1.00 654.0 Nástenné zapustené rozvádzače Typ Názov Typ rozvádzača Farba dvierok ObJednávacie číslo 1901-02-01 Dvierka Orava Plus 5 612.00 632.00 Typ Názov Typ rozvádzača Farba dvierok ObJednávacie číslo 066102-01 Dvierka Lux B 661/0/.00 643/0/1.18, 649/0/1.08 066502-01 Dvierka Lux B 665/0/.13 priehľadná 18801877.12 priehľadná 18801300.05 066302-00 Dvierka Lux D 663.54 Náhradné diely na rozvádzače Lux Orava Plus Dvierka rozvádzače Lux prevedenie priehľadné Dvierka rozvádzače Lux prevedenie biele Dvierka rozvádzače Orava Plus prevedenie priehľadné Zámok Orava Plus 090 Obj.19 628.38 634.24 670.18, 649/1.05 priehľadná 18801296. číslo: 18801304.13 624.00 669/0/.09 priehľadná 18801876.05 biela 18801297.38 634.36 671.36 671/0/.00 643/1. číslo: 18801776.00 1905-03-01 Dvierka Orava Plus 19 624.19 628.12 biela 18801301.00 1904-02-01 Dvierka Orava Plus 13 620.00 Použitie pre typy: 620.00 dolný kubín .26 632