Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 206 z 228Poznámky redaktora
Ponúkame riešenia pre veľký rozsah potrebných inštalač- ných modulov: 57, takže určite vyberiete to, ktoré najviac vyhovuje vašim potrebám. dolný kubín .0 Nástenné zapustené rozvádzače Séria Názov Materiál Krytie Mechanická odolnosť Teplota okolia °C Montáž nehorľavý podklad triedy A Montáž horľavý podklad Možnosť plombovania Lux Nástenné zapustené rozvádzače PS +70 bez podložky nutná tepelnoizolačná podložka áno Orava Plus Nástenné rozvádzače ABS +85 bez podložky nutná tepelnoizolačná podložka áno Počet modulov Statické zaťaženie (kg) Stratový výkon (W) dvierka kryt 5 0,6 9 8, 1,1 17 12, 1,6 25 18, 2,3 35 2x12, 2x13 2x1,6 42 2x18, 2x19 2x2,3 57 3x12 3x1,6 64 3x18 3x2,3 89 Všeobecné informácie Rozvádzače Nástenné zapustené prázdne rozvádzačové skrine NN rozvádzače podľa STN 62208 (ďalej len ROZVÁDZAČE) sú určené pre inštaláciu ističov iných elektrických prístrojov (napr. radových svorníc) určených pre inštaláciu nosnú lištu DIN 35. Vo výrobkovej skupine ponúkame série Lux Orava Plus, ktoré uspokoja paletu vašich potrieb pre vybavenie občian- skych stavieb budov pre sektor služieb.202 v1. SÉRIA Lux ° nájde uplatnenie hlavne tam, kde celistvosť interiéru dôležitým faktorom pri výbere rozvádzača; ° vyznačuje menšou výškou presahu nad úrovňou steny (konštantne pri všetkých modeloch), takže rozvá- dzač pôsobí menej rušivo; ° rozvádzače obsahujú dva prepojovacie mostíky, ktoré umožňujú jednoduché prepojenie nulových zemnia cich prívodov; SÉRIA Orava Plus ° rozvádzače obsahujú dva prepojovacie mostíky, ktoré umožňujú jednoduché prepojenie nulových zemnia- cich prívodov; Technická špecifikácia Výrobca vyhradzuje právo zmeny materiálu pri dodržaní požiadaviek noriem