Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 201 z 228Poznámky redaktora
Objímky E27 a armatúra rovná dolný kubín . Objímka keramická (glazovaná) kovovým závitom E27 určená pre aplikácie osvetľovacích telesách. Objímka keramická (glazovaná) kovovým závitom E27 určená pre aplikácie osvetľovacích telesách.00 21 ø48 45 ø46 43 ø46 48 ø102 42 54 68 KERAMICKÁ OBJÍMKA SOKLOVÁ 4287 E27 250V/4A KERAMICKÁ OBJÍMKA 4279-000 E27 250V/4A KERAMICKÁ OBJÍMKA 4227-01 E27 250V/4A KERAMICKÁ ARMATÚRA ROVNÁ 4228 E27 250V/4A 4287-E27 4279-000 E27 E 4227-01 E27 E 4228 E27 E Objímka keramická (glazovaná) kovovým závitom E27, určená priamu montáž vhodný podklad.197 K8 v1.00 50 Typ Názov Prierez vodiča (mm2 ) Krytie ObJednávacie číslo Balenie (ks) 4228 E27 E Keramická armatúra rovná 0,5 2,5 10011068. Porcelánová armatúra závitom pre sklenenú guľu opatrená dvoma otvormi určenými pre pripevnenie stenu alebo strop.0 Keramické objímky svietidlá Typ Názov Prierez vodiča (mm2 ) Krytie ObJednávacie číslo Balenie (ks) 4287-E27 Keramická objímka soklová 0,5 2,5 18900008.00 50 Typ Názov Prierez vodiča (mm2 ) Krytie ObJednávacie číslo Balenie (ks) 4227-01 E27 E Keramická objímka vstaviteľná 0,5 2,5 10010758. Keramická armatúra závitom E27 tvorí spolu sklenenou guľou (nakupuje samostatne) kompletné stropné alebo nástenné svietidlo.00 50 Typ Názov Prierez vodiča (mm2 ) Krytie ObJednávacie číslo Balenie (ks) 4279-000 E27 Keramická objímka 0,5 2,5 10010678