Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 2 z 228Poznámky redaktora
Sortimentproduktovjeveľmiširoký. Pre jednotlivé produktové skupiny vydávané samostatné katalógy označované K10.s. slovenská firma, ktorá predstavuje viac ako ročnú históriu tradíciu vývoji, výrobe a predaji elektroinštalačného materiálu.Vponukesúpriemyselnézásuvkyavidlice,zásuvkovérozvodnice, domové spínače zásuvky, radové svornice svorkovnice, elektroinštalačné škatule, rozvodky, vývodky, koncové spínače, ukončovacie prvky, keramické objímky svietidlá, nástenné rozvádzače a elektroinštalačné rúrky. K rozvoju produktov využíva vlastný vývoj nástrojareň modernými strojmi, ktorá zabezpečuje konštrukciu výrobu lisovacích foriem mechanických nástrojov, ale ponúka svoje služby pre externých zákazníkov.s. Spoločnosť SEZ a. Firma má výrobnú technológiu pre lisovanie plastov kovov, vyrába plastové výlisky hmotnosti 1,3 pre externé firmy. Galvanizovňa zabezpečuje povrchovú úpravu kovových dielov.dolný kubín SEZ a. svoje produkty súčasnosti exportuje viac ako krajín sveta. . V spoločnosti zavedený systém manažérstva kvality, ktorý bol preverený, certifikovaný vyhovel požiadavkám ISO 9001:2015