Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 189 z 228Poznámky redaktora
..) 250V d.+70°C –40 .(js.+70°C Inštalačná poloha Povolené všetky polohy. trieda trieda Stupeň ochrany krytom (podľa 60529) IP67 Spínače prívodným káblom 67 dolný kubín dolný kubín .c.185 K6 v1.0 Koncové spínače Elektrické údaje Menovité izolačné napätie Ui (podľa EN60947-1) (podľa UL508 CSA C22-2 n°14) 400V (stupeň znečistenia 3) B300, R300 Menovité impulzné výdržné napätie Uimp (podľa EN60947-1) 4kV Dohodnutý tepelný prúd Ith voľnom prostredí (podľa 60947-5-1) č<40°C 5A Ochrana proti skratu Ue<500V~ poistky typu (gl) 6A Menovitý pracovný prúd podľa kategórie použitia Ie/AC-15 (podľa 60947-5-1) 24V 50/60Hz 120V 50/60Hz 240V 50/60Hz 5A 3A 1,5A Ie/DC-13 (podľa 60947-5-1) 24V d.. Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom (podľa 61140) II...(js.) 1,1A 0,22A 0,1A Frekvencia spínania 3600 cyklov/h Faktor zaťaženia 0,5 Prechodový odpor medzi kontaktmi 25mΩ Mechanická životnosť miliónov operácií Všeobecné technické údaje Plastový kryt Kovový kryt Normy Zariadenia zhodujú medzinárodnou normou IEC 60947-5-1 a európskou normou 60947-5-1....(js.) 125V d. Teplota okolia blízkosti zariadenia – počas prevádzky – pri uskladnení –25 .c.c