Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 169 z 228Poznámky redaktora
165 K6 v1.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 90° 19 KSBP5H5x -Z11 21 37 0 21-22 13-14 90° 30 KSBP5H5x -X11 34 50 0 21-22 13-14 90° 19 KSBP5H5x -Y11 19 35 0 11-12 21-22 90° KSBP5H5x -W02 18 0 13-14 23-24 90° KSBP5H5x -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 90° 19 KSBP5H5x -Z02 16 33 0 21-22 31-32 90° 35 13-14 KSBP5H5x -X12 17 34 0 31-32 13-14 90° 35 23-24 KSBP5H5x -X21 16 33 0 11-12 21-22 90° 31-32 KSBP5H5x -W03 21 0 13-14 23-24 90° 33-34 KSBP5H5x -W30 31 0 21-22 13-14 21-22 13-14 90° 19 KSBP5H61 -Z11 21 0 21-22 13-14 90° 30 KSBP5H61 -X11 34 0 21-22 13-14 90° 19 KSBP5H61 -Y11 19 0 11-12 21-22 90° KSBP5H61 -W02 18 0 13-14 23-24 90° KSBP5H61 -W20 30 0 11-12 21-22 11-12 21-22 90° 19 KSBP5H61 -Z02 16 0 21-22 31-32 90° 35 13-14 KSBP5H61 -X12 17 0 31-32 13-14 90° 35 23-24 KSBP5H61 -X21 16 0 11-12 21-22 90° 31-32 KSBP5H61 -W03 21 0 13-14 23-24 90° 33-34 KSBP5H61 -W30 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 90° 19 KSBP5H54 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 90° 30 KSBP5H54 -X11 34 50 0 21-22 13-14 90° 19 KSBP5H54 -Y11 19 35 0 11-12 21-22 90° KSBP5H54 -W02 18 0 13-14 23-24 90° KSBP5H54 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 90° 19 KSBP5H54 -Z02 16 33 0 21-22 31-32 90° 35 13-14 KSBP5H54 -X12 17 34 0 31-32 13-14 90° 35 23-24 KSBP5H54 -X21 16 33 0 11-12 21-22 90° 31-32 KSBP5H54 -W03 21 0 13-14 23-24 90° 33-34 KSBP5H54 -W30 H51 nylónové koliesko H52 nerezové koliesko H53 oceľové ložisko 41 46 6 55 22 135 ÷ 191 60 40,5 ø22 41 43,5 9 57,5 22 149 ÷ 205 60 40,5 ø50 41 7 50,5 22 199 60 40,5 ø7 Plastové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač s nastaviteľnou pákou kladkou Ø22 KSBP5H5x-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou gumenou kladkou Ø50 KSBP5H54-y Koncový spínač ovládaný nerezovou pružinou s nylónovým nástavcom KSBP5H61-y dolný kubín