Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 163 z 228Poznámky redaktora
159 K6 v1.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDP3T45 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDP3T45 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDP3T45 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDP3T45 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDP3T45 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDP3T45 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDP3T51 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDP3T51 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDP3T51 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDP3T51 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDP3T51 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDP3T51 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDP3T52 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDP3T52 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDP3T52 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDP3T52 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDP3T52 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDP3T52 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDP3T55 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDP3T55 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDP3T55 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDP3T55 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDP3T55 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDP3T55 -Z02 57 61 46 107 40 25 5,5 33 ø18 F 1 57 17,5 46 91,5 ÷ 163,5 34 41 33 ø18 57 17,5 46 118,5 ÷ 177 32,5 44,5 33 ø50 57 17,5 46 118,5 ÷ 177 51÷70 33 ø50 Plastové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač lomenou pákou a nylónovou kladkou Ø18 KSDP3T45-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou a nylónovou kladkou Ø18 KSDP3T51-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou a gumenou kladkou Ø50 KSDP3T52-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø50 KSDP3T55-y dolný kubín