Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 141 z 228Poznámky redaktora
137 K5 v1.0 Ukončovacie prvky Typ Počet pÓlov Menovitá veľkosť (mm) Balenie (ks) Rozmery (mm) A C1 7042-00 4 6,3 0,8 1000 32,5 17,2 27,5 32,6 7062-00 6 18 31,4 35,4 7082-00 40,6 44,6 Typ Počet pÓlov Menovitá veľkosť (mm) Balenie (ks) Rozmery (mm) A C1 7942-10 4 6,3 0,8 1000 25 34,7 23,4 7962-10 6 24,5 16,3 38 28,6 7982-10 47,3 37,8 Typ Počet pÓlov Menovitá veľkosť (mm) Balenie (ks) Rozmery (mm) A C1 7042-10 4 6,3 0,8 1000 32,5 17,2 27,5 37,2 7062-10 6 18 31,4 40,5 7082-10 40,6 49,8 Typ Počet pÓlov Menovitá veľkosť (mm) Balenie (ks) 7922-00 6,3 0,8 3000 Typ Počet pÓlov Menovitá veľkosť (mm) Balenie (ks) 7022-00 6,3 0,8 3000 Typ Počet pÓlov Menovitá veľkosť (mm) Balenie (ks) Rozmery (mm) A C1 7942-00 4 6,3 0,8 1000 25 34,7 23,4 7962-00 24,5 16,3 28,6 13,5 32 15,5 12,2 22,9 15 KONEKTOROVÁ ZÁSUVKA NEZAISTENÁ 79x2-00 počet pólov) KONEKTOROVÁ ZÁSUVKA ZAISTENÁ 79x2-10 počet pólov) KONEKTOROVÁ ZÁSUVKA KOMBINOVANÁ 7922-00 KONEKTOROVÁ VIDLICA NEZAISTENÁ 70x2-00 počet pólov) KONEKTOROVÁ VIDLICA ZAISTENÁ 70x2-10 počet pólov) KONEKTOROVÁ VIDLICA KOMBINOVANÁ 7022-00 materiál termoplast materiál termoplast materiál termoplast materiál termoplast materiál termoplast materiál termoplast 7962 00 7962 10 7922 00 7062 00 7062 10 7022 00 Konektorové zásuvky a vidlice dolný kubín