Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 14 z 228Poznámky redaktora
10 22/23 Do tejto zásuvky možné zasunúť vidlicu plochými kontaktami 10A/48V zodpovedajúcu uvedenej norme STN 4517 vyhotovenie „K“ (2P)! Zásuvku VZ48 VZ možné použiť nižšie napätia, t. Pri montáži drsný povrch pre zabezpečenie krytia nutné použiť tesnenie 143-0245 32 230 IEG 3232 227 23/24 32 400 IEG 3243 235 23/24 32 400 IEG 3253 269 23/24 IEG 3253 Vstaviteľná zásuvka šikmá. 24V alebo 12V. 16 250 VZG 22/22 16 250 VZG 16S 22/22 16 250 VZG 16C 22/22 VZG 16, 16C VZG 16S Domová zásuvka VZG 16S prevedenie SCHUKO. 125 230 IEGN 12532 800 23/27 125 400 IEGN 12543 890 23/27 125 500 IEGN 12545 890 23/27 125 400 IEGN 12553 990 23/27 125 500 IEGN 12555 990 23/27 IEGN 12543 Vstaviteľná zásuvka šikmá.2 Priemyselné zásuvky vidlice 16 250 22/21 16 250 16/Black 22/21 16 250 16S 22/21 16 250 16S/Black 22/21 VZ 16/Black 16S/Black farba čierna Domová zásuvka 16S, 16S/Black prevedenie SCHUKO., VZG 16C bezpečnostnou clonkou.v1. 16 230 IEG 1632 134 23/24 16 400 IEG 1643 153 23/24 16 400 IEG 1653 177 23/24 IEG 1632 Vstaviteľná zásuvka šikmá. 230V 50-60Hz 3p 6h 400V 50-60Hz 4p, 6h 500V 50-60Hz 4p,5p 7h Vstaviteľné zásuvky 3p 5p 2P+PE 3P+PE 3P+N+PE dolný kubín .z. tom prípade nutné výrobok označit doplňujúcim štítkom vyznačeným skutočným napätím. VZ 16 VZ 16/Black VZ 16S VZ 16/Black Prúd Napätie Póly Krytie Hodinový uhol Typ Balenie ks Hmotnosť g/ks Rozmery strana/obr. sortimente máme typy pilotným kontaktom označenie IEGN 125xx-p 63 400 IEG 6343 540 23/25 63 500 IEG 6345 553 23/25 63 400 IEGN 6353 976 23/26 IEGN 6353 Vstaviteľná zásuvka IEG 63xx (rovná), IEGN 6353 (šikmá)