Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 134 z 228Poznámky redaktora
3 Inštalačné škatule vývodky Škatuľová svorkovnica (napr. LEGENDA SYMBOLOV POUŽITÝCH KATALÓGU Legenda vlastnosti materiálov Menovité izolačné napätie totožné menovitým napätím K4 Výrobca vyhradzuje právo zmeny materiálu pri dodržaní požiadaviek noriem. Prehľad vlastností plastických hmôt použitých výrobkoch skupiny K4 dolný kubín . údaj 3/4 znamená počet svoriek pre daný pól/počet skrutiek svorke) Pružná vývodka Montáž povrch triedy podľa STN 13501-1 bez podložky Montáž povrch triedy podľa STN 13501-1 nutnou podložkou Škatuľa bola overená pre montáž horľavý povrch podľa pôvodnej ČSN 2312 Výrobok určený pre montáž do dutých priečok Odolnosť teste žeravým drôtom do 850°C 650 ˚C Odolnosť teste žeravým drôtom do 650°C Materiál polypropylén Materiál polyamid Materiál polyetylén Materiál polyvinylchlorid Materiál ABS Materiál polystyrén Materiál guma 4 Tuhý vodič mm2 (plný alebo hrubo-lanovaný) Materiál nie samozhášavý Materiál samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa Legenda: • odolný • čiastočne odolný × neodolný použité produktoch Slabé kyseliny Silné kyseliny Slabý luh Silný luh Alkohol Benzín Benzén Minerálny olej Motorová nafta Čpavok Rastlinné tuky Živočíšne tuky Obsahuje halogény Odolnosť v teste žeravým drôtom Maximálna teplota okolia krátkodobá (1. hod) Teplotné rozmedzie trvalé 6400H-2x1/3; 6400-2x1/3; 6400-4x; 6400-10; 6400-5x áno 650°C 120 (–30; +80) 6484-01; 6303-13 P1, 6304-10, 11, 15; 6304-2x; SP-x; Sx; BSx/z; 6100-xx; 6484-x0 • áno 850°C 150 (–40; +85) spodok škatule 6410-x0; áno 650°C 100 (–40; +80) viečko škatule 6410-x0; 081; KUP SK; KUP LA/x SK; KUP 68H-2x1/3 SK; KUP 68P-231 LP; 6400-31; 6455-3x; 6455-xxP/y; 6455-1x 4.130 v1.P/y • áno 850°C 120 (–30; +85) 648x-1x; 6483-1x; 6482-1x; 6456-x/y; 6457-14; 14S; 19L • áno 850°C – V082, V120; LAVA Line Pp/t-x, S-box áno 650°C (–30; +70) 6400-3x1; 395x; tesniaca zátka TZ-Mx áno 650°C 110 (–30; +80) TV-Mxx, TVMxx, TVxx; 670x-00P áno 650°C 140 (–30; +80) 6457-1x; 6457-2x áno 960°C 160 (–40; +100) A1÷E B÷F bez podložky nutná podložka 30 sec