Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 134 z 228Poznámky redaktora
130 v1.P/y • áno 850°C 120 (–30; +85) 648x-1x; 6483-1x; 6482-1x; 6456-x/y; 6457-14; 14S; 19L • áno 850°C – V082, V120; LAVA Line Pp/t-x, S-box áno 650°C (–30; +70) 6400-3x1; 395x; tesniaca zátka TZ-Mx áno 650°C 110 (–30; +80) TV-Mxx, TVMxx, TVxx; 670x-00P áno 650°C 140 (–30; +80) 6457-1x; 6457-2x áno 960°C 160 (–40; +100) A1÷E B÷F bez podložky nutná podložka 30 sec. údaj 3/4 znamená počet svoriek pre daný pól/počet skrutiek svorke) Pružná vývodka Montáž povrch triedy podľa STN 13501-1 bez podložky Montáž povrch triedy podľa STN 13501-1 nutnou podložkou Škatuľa bola overená pre montáž horľavý povrch podľa pôvodnej ČSN 2312 Výrobok určený pre montáž do dutých priečok Odolnosť teste žeravým drôtom do 850°C 650 ˚C Odolnosť teste žeravým drôtom do 650°C Materiál polypropylén Materiál polyamid Materiál polyetylén Materiál polyvinylchlorid Materiál ABS Materiál polystyrén Materiál guma 4 Tuhý vodič mm2 (plný alebo hrubo-lanovaný) Materiál nie samozhášavý Materiál samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa Legenda: • odolný • čiastočne odolný × neodolný použité produktoch Slabé kyseliny Silné kyseliny Slabý luh Silný luh Alkohol Benzín Benzén Minerálny olej Motorová nafta Čpavok Rastlinné tuky Živočíšne tuky Obsahuje halogény Odolnosť v teste žeravým drôtom Maximálna teplota okolia krátkodobá (1.3 Inštalačné škatule vývodky Škatuľová svorkovnica (napr. Prehľad vlastností plastických hmôt použitých výrobkoch skupiny K4 dolný kubín . hod) Teplotné rozmedzie trvalé 6400H-2x1/3; 6400-2x1/3; 6400-4x; 6400-10; 6400-5x áno 650°C 120 (–30; +80) 6484-01; 6303-13 P1, 6304-10, 11, 15; 6304-2x; SP-x; Sx; BSx/z; 6100-xx; 6484-x0 • áno 850°C 150 (–40; +85) spodok škatule 6410-x0; áno 650°C 100 (–40; +80) viečko škatule 6410-x0; 081; KUP SK; KUP LA/x SK; KUP 68H-2x1/3 SK; KUP 68P-231 LP; 6400-31; 6455-3x; 6455-xxP/y; 6455-1x 4. LEGENDA SYMBOLOV POUŽITÝCH KATALÓGU Legenda vlastnosti materiálov Menovité izolačné napätie totožné menovitým napätím K4 Výrobca vyhradzuje právo zmeny materiálu pri dodržaní požiadaviek noriem