Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 113 z 228Poznámky redaktora
00 45 Pp/t-7 171x171 160x160x70 156x156x68,5 Ø16/23/32/39 16x (30x40) 18800201. Hrúbka omietky vrátane zateplenia môže dosiahnuť cm.00 42 Pp/t-4 111x141 100x126x62 96x126x60,5 Ø16/22 10x (32x32) 18800199.00 36 Pp/t-8 171x211 160x200x70 156x196x68,5 Ø16/23/32/39 8x (30x40) 8x (40x40) 18800202. Výrobok plastu, ktorý zaručuje vysokú mechanickú elektrickú odolnosť.00 20 650 ˚C Materiál nie samozhášavý Odolnosť žeravým drôtom 650°C A1 bez podložky Odolnosť žeravým drôtom 650°C B B1 C1 C C2 A 1 A 2 A B B1 C1 C C2 A 1 A 2 A 218 168 80 80 –120 4 –40 218 168 80 80 –120 4 –40 218 168 80 80 –120 4 –40 UNIVERZÁLNE ŠKATULE LAVA LINE ŠKATUĽA PRE BLESKOZVODNÉ INŠTALÁCIE PZO Pp/t-1 Pp/t-3 Pp/t-5 Pp/t-7 Pp/t-9 PZO IP 40/500 V s viečkom Pp/t-2 Pp/t-4 Pp/t-6 Pp/t-8 Škatuľa PZO určená pre spojenie vodiča bleskozvodu vý- vodu uzemnenia pásoviny pomocou zemniacej svorky na vonkajšiu stranu domu zabezpečuje ochranu tohto prepoje- nia pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.00 36 Pp/t-5 141x141 130x130x70 126x126x68,5 Ø16/23/30 12x (30x40) 18800200. Škatuľu možné zamontovať bez demontáže spojenia bleskozvodu vývodu uzemnenia vzhľadom systém „vsuviek“ stene škatule, kto- rý umožňuje zabudovanie škatule steny. číslo Balenie (ks) PZO 18800984.00 20 Typ Rozmery A2 X C2 (mm) VonkaJŠie rozmery A1 X C1 X B (mm) VnÚtorné rozmery A B1 (mm) Otvory na spodku Škatule (mm) Otvory na bokoch krabíc (mm) ObJednávacie číslo Balenie (ks) Pp/t-1 91x91 80x80x52 76x76x50,5 Ø16/22 (22x32) 18800196. Podomietkové škatule dolný kubín .00 24 Pp/t-9 211x211 200x200x70 196x196x68,5 Ø16/23/32/39 16x (40x40) 18800203.3 Inštalačné škatule vývodky Typ ObJedn.109 K4 v1.00 28 Pp/t-6 141x171 130x160x70 126x156x68,5 Ø16/23/30 14x (30x40) 18800176.00 42 Pp/t-2 91x131 80x120x52 76x116x50,5 Ø16/22 4x (23x32) 6x (28x32) 18800197.00 64 Pp/t-3 111x111 100x100x62 96x96x60,5 Ø16/22 (32x32) 18800198