WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 22 z 216Poznámky redaktora
Konstrukce měření úbytku napětí lištu (elektrolytická měď bezolovnatou povrchovou úpravou z čistého cínu). Kontaktní tlak se spojů CAGE CLAMP® pohybuje stejném řádu jako u šroubových svorek. N mm2P = Síla ] Plocha [mm2 ][ ] Konstrukce zkoušky zahřívání . Všechny výrobky WAGO splňují požadavky následujících klimatických testů: • namáhání změnou teploty dle IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, • průmyslová atmosféra dle ISO 6988, IEC/EN 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60, • solná mlha dle IEC/EN 60068-2-11, lodní doprava GL, LR, DNV, • rychlá změna teploty dle IEC/EN 60068-2-14, • vlhké teplo, cyklické (12 hodin) dle IEC/EN 60068-2- 30; lodní doprava GL, LR, DNV.0 22 zkušebni proud 1__ 10 měřeni teploty měřeni úbytku napětí měřeni úbytku napětí ≤10mm≤10mm Přednosti připojovací technologie WAGO Plynotěsné kontaktní místo – vynikající kvalita kontaktu Zkouška zahřívání nutná prověření kontaktního místa včetně izolačního pouzdra při jmenovitém proudu, při nad- proudu případě zkratu. Zkouška úbytku napětí slouží posouzení kvality vlastního svěracího místa při namáhání například otřesy, změnami teploty průmyslovým ovzduším. Vodič se přitom vysokým specifickým kontakt- ním tlakem usazuje měkké vrstvy čistého cínu, díky čemuž je schopen odolávat podpovrchové korozi. Dlouhodobá stálost nízkého přechodového odporu spojů CAGE CLAMP® a CAGE CLAMP® S vyplývá plynotěsnosti kontaktních míst. Mimořádně často vznikající atmosféry, jež mohou ovlivnit dlouhodobou stálost kontaktních míst, jsou účelem klimatic- kých testů reprodukovány klimatizačních komorách. Svěrací pružina (vyrobená chromniklové pružinové oceli odolné proti kyselinám mořské vodě) tlačí připojený vodič definované kontaktní zóně napájecí WAGO používá spolehlivému posouzení kvality kontaktního místa dvě zkušební metody