WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 180 z 216Poznámky redaktora
Kombinace popisovacích pásků jed- notlivých štítků WMB.6 180 Konfigurace popisování svorkovnic, samostatně nebo ve spojení CAE systémy. Alternativně: Štítky Mini- -WSB popisovatelné pomo- cí plotru Komfortní vytváření svorkovnice zadá- vání popisů pomocí softwaru WAGO ProServe® . ProServe® – popisování snadné jako nikdy předtím Zaklapnutí: Pro štítky WMB Inline cív- ky jsou dispozici tři upev- ňovací profily: Uprostřed jednotlivých stranách Zacvaknutí popisovací pásky do středního upevňovacího profilu. Projektování: