WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 70 z 216Poznámky redaktora
příbalovém letáku. Svorky patkou ochranného vodiče přitom automaticky vytvoří kontakt nosnou lištou.1 70 Délku odizolování naleznete obalu, resp. Napájení straně čidla Demontáž nosné lišty. Napájení straně řídicí skříně Připojení CAGE CLAMP® umožňuje upnout násle- dující měděné vodiče: plný vícedrátový jemně laněný, také pocínovanými jednotlivými žilami Napájení Svorky pro čidla. Příčný můstek zatlačte na doraz! Napájení Svorky pro čidla. Pozor nejprve vytáhněte příčné můstky! Připojení vodiče pomocí ovládacího nástroje (3,5 0,5 mm) Svorka pro akční člen tepelným spínačem průchodem pro stíněný vodič . Můstkové propojení Propojení příčnými můstky. Svorky pro čidla akční členy Řada 280 Montáž Připojení CAGE CLAMP® Nacvaknutí nosnou lištu