WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 120 z 216Poznámky redaktora
Připojení vodiče pomocí šroubováku 5,5 mm. Díky použití plastu odolného proti vysokým teplotám a optimalizované geometrii kontaktů splňují svorkovnice WAGO Through Hole Reflow svorky desky ploš- ných spojů THR požadavky procesů SMT při zachová- ní stability nezbytné pro funkčnost obsluhu. Ovládání pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče. Další potenciál zlepšení začlenění klasických elekt- romechanických součástek, jako jsou konektory svor- ky desky plošných spojů, metody pájení THR. Úspora prostoru prostřednictvím třípatrové svorkovnice Smíšení dvou- třípatrových svorkovnic Barevné svorkovnice dle specifikace zákazníka dotá- zání Připojení vodiče pomocí šroubováku 3,5 mm. Ovládání přívod vodiče stejného směru.2 120 Svorkovnice pro desky plošných spojů, popis systému obsluhy Řady 236, 736, 737, 738, 742 745 Řada 236 Metoda pájení THR Řady 736, 737 738 Řada 745 Osazení čtyřvodičových iniciátorů Řada 742 Otevření odpojovačeBarevně smíšené svorkovnice, potisk výroby Metoda Press-In Ve výrobě elektrotechnických součástí vedla technolo- gie SMT (Surface Mount Technology) razantnímu zvýšení produktivity. • Vtlačný kontakt pro desky plošných spojů tloušťce od 1,4 mm – souladu DIN 60352-5 • Volná délka pro vtlačení cca 3,2 mm – bez zbytečných přesahů pod deskou plošných spojů • Nízká síla potřebná vtlačení – šetrné desce plošných spojů součástem • Vysoká síla uchycení desce plošných spojů dvoj- násobné hodnoty oproti údajům normy DIN 60352-5 • Kvalitní spoje (svařované studena) • Kvalitní, elastické pružení mezi kontaktními místy • Žádná deformace pokoveného koncového otvoru • Délka kontaktu vtlačného spoje 1,3 mm • Bez deformace poškození vícevrstvých desek plošných spojů • Nízká míra vypuzování cínu kontaktního otvoru – šetrné desce plošných spojů kontaktním místům • Vlisovací nástroje pro specifické aplikace na dotázání Technika WAGO Press-In vyznačuje následujícími vlastnostmi: • Vtlačný kontakt speciální, elastickou vtlačnou zónou fungující principu ouška jehly • Vhodná pro všechny desky plošných spojů běžné rámci technologie Press-In a pro všechny metody povrchové úpravy SnPb • Mechanicky stabilní rozměry kontaktů – 0,6 0,6 nebo – 0,8 0,8 mm • Rozměrově výhodné dimenzování pokoveného koncového otvoru 1,0 nebo 1,45 mm+ 0,09 – 0,06 . Připojení vodiče pomocí šroubováku 3,5 mm