WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 150 z 216Poznámky redaktora
Mezi nejžádanější patří toho důvodu modulární systémy IP67, které lze jednoduše škálovat rozšiřovat. Vedle klasických požadavků vysoké krytí, robustní konstrukci standardizovanou připojovací techniku však bude budoucnu provede- ní IP67 žádáno stále více více vysoce funkčních vlastností, jež byly dříve vyhrazeny jen systémům krytím IP20: • rychlost, synchronnost programovatelnost dle IEC 61131-3 • parametrizace prostřednictvím FDT/DTM podpora diagnostiky Stroje zařízení musejí být mimoto dokonale přizpůsobeny individu- álním požadavkům musejí být zhotoveny během krátké doby. Dnes lze automatizaci bez skříňového rozvaděče označit zavedený standard. Je nezbytné snadno rychle integrovat přání zákazníků stejnou jednoduchostí rychlostí také zařízení zkonstruovat sestavit. WAGO SPEEDWAY 767 Nová výkonová třída automatizaci bez skříňového rozvaděče . Při využití těchto systémů je možné stroje sestavit, otestovat nechat převzít zákazníkem již výrobním závodě následně znovu rozebrat a opětovně sestavit uvést provozu zákazníka.3 150 • Modulární struktura • Výkonný přenos dat • Možnost programování pomocí CoDeSys dle IEC 61131-3 • Parametrizace prostřednictvím FDT/DTM • Asynchronní synchronní diagnostika • Nezávislost typu průmyslové sběrnice • Rozhraní USB • Podpora bezpečnostních funkcí • Kvalitní elektromagnetická kompa- tibilita • Efektivní koncept napájení • Teploty –25 °C +60 °C • Krytí IP67, plně zalité • Montáž pomocí šroubů DIN lištu • Ergonomický design Komunikační moduly, programovatelné komunikační moduly I/O moduly Binární vstupní moduly vstupů DC Binární výstupní moduly výstupů DC, 0,5 A výstupů DC, 2,0 A Analogové vstupní moduly vstupy U/I, RTD, TC Analogové výstupní moduly vstupy U/I Speciální moduly Rozdělovač napájení RS232/RS485 Odklon paralelního zapojení směrem technice průmyslových sběrnic vnesl průběhu uplynulého desetiletí revoluci řídicí insta- lační techniky. Další potenciál úspor při projektování, montáži, uvádění provozu při provozu zařízení přineslo následujících letech nasazení robustních decentralizovaných komponent průmyslové sběrnice krytím IP67