WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 140 z 216Poznámky redaktora
•Nejjednodušší manipulace maximální efektivita. Binární výstupní moduly Analogové vstupní m Jednokanálové binární výstupní moduly - 440 ruční obsluha, bistabilní Dvoukanálové binární výstupní moduly - 0,5 A/2 230 V Speciální dvoukanálové binární funkce - Výstupní modul pulzně šířkovou modulací (PWM) Čtyřkanálové binární výstupní moduly - 0,5 230 0,25 A - NPN/PNP, diagnostika Osmikanálové binární výstupní moduly - 0,5 A Šestnáctikanálové binární výstupní moduly - plochý kabel, TOPJOB® S Bezpečnostní moduly (PROFIsafe) - 4/4F-DIO, 8F-DO - KAT. Systém díky škálovatelnému výkonu, vysoké hustotě integrace nepřekonatel- nému poměru ceny výkonu optimalizo- ván pro komunikaci blízkosti samotného procesu. dle 954-1, resp. Modulární principy systému odrážejí také podpoře celé řady systémů průmy- slových sběrnic. dle 954-1, resp. závislosti případu použití můžete volit mezi komunikačními a procesorovými moduly pro nejrůznější protokoly. •Rozmanitost možných aplikací takřka nekonečná. SIL IEC 61508 Dvoukanálové reléové výstupní moduly - AC/DC 230 spínací kontakty přepí- nací kontakty Jiskrově bezpečné I/O moduly i* Jednokanálové analogové vs - Tenzometrický můstek (DMS) Dvoukanálové analogové vst - Symetrický asymetrický vstup - Vstup pro naměřenou hodnotu (gal - 12-/14-/16-bitové rozlišení - 0(4) mA, AC/DC 1(5 - ±10 V, - 3-fázové měření Čtyřkanálové analogové vstu - Asymetrický vstup - 0(4) mA - ±10 V Analogové speciální funkce - Podpora protokolu HART - Odporové měření RTD (nastavite - Měřicí modul pro termočlánek, Jiskrově bezpečné I/O modul KompaktníprůmyslovéPC*(IO-IPC) .3 140 II/O-LIGHTBUS IEC 60870-5 MODBUS/TCP MODBUS CAL 13 14 C D B A 750-402 13 14 C D B A 750-504 C D 0201 02 LINK ACT LINK ACT MS NS I/O ETHERNET B A 750-871 W 12345678 ON USR 1 2 13 14 C D B A 750-476 WAGO-I/O-SYSTEM 750, 753, 758 Binární vstupní moduly Dvoukanálové binární vstupní moduly - 110 220 V - 120 230 V - NPN/PNP, filtr 0,2 3,0 ms, diagnostika Speciální dvoukanálové binární funkce - NAMUR, prodloužení impulzu - vyvážená smyčka (EZS), vzestupný/sestupný čítač, 100 kHz Čtyřkanálové binární vstupní moduly - 110 230 V Osmikanálové binární vstupní moduly - NPN/PNP Šestnáctikanálové binární vstupní moduly - plochý kabel, TOPJOB® S Bezpečnostní moduly (PROFIsafe) - 4F-DI, 8F-DI - KAT. •Hardwarová softwarová náročnost se naproti tomu snižuje naprosté minimum. SIL IEC 61508 Jiskrově bezpečné I/O moduly (Ex i) WAGO-I/O-SYSTEM 750, 753, 758 pro škálovatelná řešení bázi průmyslo- vého Ethernetu WAGO-I/O-SYSTEM, schválený pro nej- rozmanitější oblasti použití, vychází díky jemné modularitě nezávislé typu pou- žívané průmyslové sběrnice vstříc zejména požadavkům decentralizované systémy průmyslových sběrnic