WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 20 z 216Poznámky redaktora
0 20 Přednosti připojovací technologie WAGO Odolnost proti otřesům rázům bezúdržbovost Odolnost spojů CAGE CLAMP® proti otřesům byla zkon- trolována úspěšně ověřena vibrační zkouškou dle IEC/ EN 60068-2-6. Mimořádně vysoké požadavky kladou elektrická zařízení kolejových vozidel také zkušební metody drah (IEC/EN 61373) nebo zkušební orgány zajišťující certifikace pro lodní dopravu, například GL, DNV. Při této zkoušce třech osách klouzavě projíždělo frekvenční pásmo 2000 při různých hod- notách zrychlení různých amplitudách mm. posouzení kvality kontaktního místa namáháním například vibracemi, změnami teploty a korozivními vlivy prokázání plynotěsnosti kontaktního místa slouží zkouška úbytku napětí. Technologie CAGE CLAMP® prokázala tuto dlouhodobou stálost jak při technickém zkou- mání laboratořích mezinárodních certifikačních orgánů, tak v celosvětovém nasazení. Rovněž těchto zkouškách výrobky WAGO obstály. pohyblivý podíl hmoty nepohyblivý podíl hmoty Bezúdržbovost důsledkem dlouhodobé stálosti elektric- kých mechanických vlastností svorkového spoje přesně řečeno: kontaktního místa. Bezúdržbovost, jež vyplývá, vede snížení náročnosti servisu, tedy vyšší dostupnosti spolehlivost zařízení a přístrojů. . Při zkoušce rázem dle normy IEC/EN 60068-2-27 nebo v případě drážního využití dle normy IEC/EN 61373 jsou vzorky místo trvalých vibrací vystavovány rázovému zatížení. Výrobky WAGO přestály ose bez výtky zatížení do 100 g