WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 20 z 216Poznámky redaktora
Technologie CAGE CLAMP® prokázala tuto dlouhodobou stálost jak při technickém zkou- mání laboratořích mezinárodních certifikačních orgánů, tak v celosvětovém nasazení. Při této zkoušce třech osách klouzavě projíždělo frekvenční pásmo 2000 při různých hod- notách zrychlení různých amplitudách mm.0 20 Přednosti připojovací technologie WAGO Odolnost proti otřesům rázům bezúdržbovost Odolnost spojů CAGE CLAMP® proti otřesům byla zkon- trolována úspěšně ověřena vibrační zkouškou dle IEC/ EN 60068-2-6. Rovněž těchto zkouškách výrobky WAGO obstály. pohyblivý podíl hmoty nepohyblivý podíl hmoty Bezúdržbovost důsledkem dlouhodobé stálosti elektric- kých mechanických vlastností svorkového spoje přesně řečeno: kontaktního místa. Při zkoušce rázem dle normy IEC/EN 60068-2-27 nebo v případě drážního využití dle normy IEC/EN 61373 jsou vzorky místo trvalých vibrací vystavovány rázovému zatížení. . Mimořádně vysoké požadavky kladou elektrická zařízení kolejových vozidel také zkušební metody drah (IEC/EN 61373) nebo zkušební orgány zajišťující certifikace pro lodní dopravu, například GL, DNV. Výrobky WAGO přestály ose bez výtky zatížení do 100 g. Bezúdržbovost, jež vyplývá, vede snížení náročnosti servisu, tedy vyšší dostupnosti spolehlivost zařízení a přístrojů. posouzení kvality kontaktního místa namáháním například vibracemi, změnami teploty a korozivními vlivy prokázání plynotěsnosti kontaktního místa slouží zkouška úbytku napětí