WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 21 z 216Poznámky redaktora
0 21 Díky značnému zkrácení doby zapojování šetří techno- logie CAGE CLAMP® mzdové náklady K další úspoře nákladů vede rychlejší uvedení provo- zu eliminace potřeby servisu. bez osazování dutinek nebo kabelových kolíků. Další náklady materiál mzdové náklady lze uspořit Úspora času Šroubové připojení Připojení CAGE CLAMP® a CAGE CLAMP® S, plné vodiče, bez dutinky, jemně laněné vodiče s dutinkou Připojení CAGE CLAMP® S, čelní zapojení, přímé zasu- nutí plných vodičů jemně laněných vodičů dutinkou Procentuální srovnání průměrné doby ručního zapojování (dle MTM)100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 48,3 24,4 použitím vodičů bez přípravy, tj. v. tuto skutečnost výslovně upozorňuje podniko- vých normách renomovaných uživatelů. Ideální předpoklady pro tvoří čelní za- pojení