WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 23 z 216Poznámky redaktora
Pro vysokoproudou svorku WAGO 95mm² řady 285 znamená 400 ampérů! Svorky ochranného vodiče jsou zkoušce „120 jeden mm²“ podrobeny třikrát, vždy dobu jedné sekundy. při této extrémní zkoušce (pojistné prvky by proud již dávno přerušily) zůstává elektrické spojení funkční. Zkouška řadové svorky CAGE CLAMP® 4 mm2 za podmínek, jež praxi téměř nemohou nastat: Zvýšení proudu bez časového limitu.0 23 mV Prüfling Vysoká zkratová odolnost Krátkodobá zkratová odolnost například normě IEC/EN 60947-7-1 definována pro průchozí řadové svorky proudovým zatížením 120 jeden mm2 jmenovité- ho průřezu dobu jedné sekundy. Kritériem úspěšného absolvování testu úbytek napětí (limitní hodnota stálost). Konstrukce zkoušky krátkodobé zkratové odolnosti . Spoje CAGE CLAMP® a CAGE CLAMP® S zvládají zkoušku bez omezení funkčnosti