Vývoj norem a předpisů v oblasti osvětlování železničních prostranství

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Dlouhé Stráně 2009 - Za bývalých ČSD pro osvětlování železničních prostranství byly podstatné následující: 1. ČSN 36 0061 z roku 1991 – norma pro navrhování (projektování), stavbu, rekonstrukce a údržbu osvětlovacích zařízení venkovních železničních prostranství (vč. nástupišť i krytých, schodišť a podchodů k nástupištím) celostátních drah a ...