Vývoj filtračně kompenzačních zařízení na trakčních napájecích stanicích

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Rozsáhlý požár zničil nejen samotný dekompenzační transformátor, ale také veškerou kabeláž az velké části i zděnou kobku. I když se podle výrobce transformátoru firmy SGB jednalo o typ transformátoru se samozhášecí charakteristikou požár se zcela podařilo uhasit až druhý den v ranních hodinách a to za účasti dvou hasičských sborů.