Trakční vedení jako zdroj úrazů elektrickým proudem

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Bezpečnost při práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti – stále a znovu opakované téma, bohužel stále téma aktuální. Člověk ve své podstatě je snad nepoučitelný, protože úrazy to úrazy sobě velmi podobné se stále vyskytují. V drtivé většině jsou však způsobené nezodpovědností, leností či nedůsledností. Z dávné i nedávné doby jsou známy případy podceňování rizik vyplývajících z činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ...