SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 9 z 20Poznámky redaktora
Zazděné pouzdro přitom zůstane zdi, takže složité zednické práce odpadají.siedle.r.siedle.o. Jednotně: osvětlovacími moduly LED vznikne ener- geticky úsporné osvětlení okolí perfektní doplnění dveřní stanice Vario. Siedle Vario Více toto téma viz www. Str.de/modernisierung/vario modernizovat . O tyto případy Siedle také postaral: pomocí speciálních adaptérů lze stará zařízení bez problémů nahradit jejich současnými nástupci řady 611. V závislosti instalačním systému požadovaných funkcích lze většinou na- dále používat stávající vedení a další komponenty.de/vario/vielfalt Vícce totoo ttttééémémaa ivivizz wwwwww.siedle kompakt Stavebnicový: Při umístění volném prostranství může Vario nést také informační panely, osvětlení dopisní schránku. 9 Na mnoha zařízeních Vario první generace (řada 511) se dlouholetým provozem v nepříznivých podmínkách silně podepsal zub času., Praha. Staré zařízení také nutno vyměnit mnoha případech, když zapotřebí použít nové technologie, například napojení tele- fon kanceláři. Při osazení osvětlovacími moduly LED vznikne mimořádně plochý osvětlovací sloupek. Kom- petentní informace vám po- skytne místní partner Siedle – technické oddělení firmy Elektro-System-Technik s