SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 6 z 20Poznámky redaktora
týče provedení: konstrukce nemá žádné vidi- telné upevnění; rovné plochy, čisté linie přesné hrany podtrhují estetiku materiálu. A přece: maximálně možná svoboda do- konalost zůstávají ideá- lem, který vzdaluje stejně, jak němu přibližujeme. Kvalita designu řady Siedle Steel spočívá v důslednosti autenticitě. týče materiálu: všechny čelní panely vznikají plného ma- teriálu, zpracováním podle vzoru. Zařízení Steel patří těm vzácným výrobkům, které ve svém oboru definují vrchol proveditelného. V této moderní manufaktuře je každé zařízení Steel konfigurováno vyrobeno podle předlohy zákazníka – jako jednotlivý kus, avšak s převažující přesností, kte- rou lze dosáhnout pouze při sériové výrobě.de/steel Na zakázku: Každé zařízení Steel základě geometrického konstrukčního rastru plánováno, konfigurováno zhotoveno podle přání zákazníka. Siedle Steel je otevřený systém neje- nom pro svoje uživatele, ale také pro svoje tvůrce. Pracujeme tom. Druhým cílem dokonalost; cíl, který vylučuje kompromisy. Největší možná volnost použití jedním dvou cílů, o který řadou Siedle Steel usilujeme. Její výtvarná funkční forma hledá sobě rovné.siedle. Společnost Siedle proto vyvinula speciální výrobní postup, němž provázána individualita kusové výroby s přednostmi sériové výroby.siedle kompakt Komunikační systém Siedle Steel jsme vytvořili proto, aby- chom uskutečnili přání, plány a nápady našich zákazníků. Siedle Steel Více toto téma viz www. Zákazník určí, co jeho zařízení umět a jak vypadat. se týče techniky: její vynikající funkce samozřejmým předpokladem. Popisky jsou masivního materiálu vypáleny laserem. siedle steel high-end . Str. Tradiční materiál harmonicky sladěn elegantní estetickou ocelí: Dveřní stanice brynýrované mosazi, vybavená plošnou svítilnou LED, hovorovým systémem, velkoplošným tlačítkem poštovní schránkou