SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 18 z 20Poznámky redaktora
. Díky tomu lze například v budově smíšeným provozem realizovat dveřní komunikaci kancelářích přes počítač, zatímco by- tových jednotkách budou používány klasické domácí telefony. Siedle DoorCom: Spojení dveří telefonem. Veškeré úlohy vnitřní stanice potom převezme počítač včetně zobrazení videa, otvírače dveří, spínacích funkcí sta- vových hlášení. Více toto téma viz www. Protože DoorCom- IP, rozhraní mezi datovou sítí dveřní komunikací, je flexibilní škálovatelné.de/ip . cestou vyřídíte volání vchodu bezdráto- vým telefonem.. Bez omezení při výběru dveřní stanice, protože DoorCom funguje všemi produk- tovými řadami Siedle (s jedinou výjimkou: řada Compact-Sets). Mís- to abyste běželi vnitřní jednotce, odpovíte místa, kde právě jste: terase, v zahradě, pracovně, ve sklepě.de/tk IP sítě Představte si, vaše dveřní stanice připojena do IP sítě. Siedle DoorCom-IP: Spojení dveří počítačem. Dodatečné domácí telefony již nejsou zapotřebí ale jsou kdykoli možné. Volací, hovorové a video signály jsou ode dveří přenášeny sítí zpra- covány softwarovým klientem. telekomunikace Více toto téma viz www. Z pevné linky, bezdrátového telefonu nebo mobilu – rozhraní Siedle DoorCom učiní telefonu stanici dveřní komunikace.siedle kompakt Str.siedle.siedle. Rozhraní Představte si, dveří zazvoní návštěvník uvnitř vyzvání běžný telefon